Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medjazzjoni - Estonja


Id-Direttiva 2008/52/KE dwar il-medjazzjoni ġiet trasposta fil-liġi Estonjana permezz tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Konċiljazzjoni.


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Estonja

Medjazzjoni


L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Talba li l-kontenut ta’ ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jsir eżegwibbli trid tiġi ppreżentata quddiem il-qorti tal-kontea li il-medjazzjoni tkun saret taħt il-ġuriżdizzjoni tagħha. F’ċerti każijiet, in-nutar jista’ jivvalida ftehim li jirriżulta mill-proċess ta’ medjazzjoni, u f'dak il-punt isir eżegwibbli. Tista’ ssib id-dettalji ta’ kuntatt għal nutara billi tikklikkja fuq il-link “Sib nutar”.

Jekk il-partijiet ikunu qed jikkuntestaw kwistjonijiet li jinvolvu lit-tfal, huma jistgħu japplikaw lill-awtoritajiet lokali, li jirreferu lill-partijiet għas-servizzi ta' medjazzjoni tal-familja ffinanzjati mill-awtoritajiet lokali, bil-kundizzjoni li hemm ħtieġa għal dawn is-servizzi. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni, il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas; it-tariffa stabbilita għal medjazzjoni hija soġġetta għal ftehim bejn il-medjatur u l-partijiet involuti. Skont id-dejta fuq is-sit web tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi, il-medjazzjoni tal-familja tiswa EUR 70 għal kull sessjoni. L-ispejjeż tal-medjazzjoni jinqasmu b’mod ugwali bejn il-partijiet.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 21/01/2020