Mediacija - Estonija


Direktiva 2008/52/ES o mediaciji je bila v estonsko zakonodajo prenesena z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o spravnem postopku.


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Zahtevo za razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, je treba vložiti pri okrajnem sodišču, na območju katerega je potekala mediacija. V nekaterih primerih lahko notar potrdi dogovor, dosežen v mediaciji, ki tako postane izvršljiv. Za kontaktne podatke notarjev kliknite na povezavo „Poišči notarja“.

Če so stranke v sporu v zadevah, v katere so vključeni otroci, se lahko obrnejo na lokalne organe, ki jih bodo napotili na službe za družinsko mediacijo, ki jih financirajo lokalni organi, pod pogojem, da obstaja potreba po njihovih storitvah. Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Mediacija v skladu z zakonom o spravnem postopku ni brezplačna. Plačilo za mediacijo je predmet dogovora med mediatorjem in strankama v sporu. Po podatkih na spletišču združenja mediatorjev stane en sestanek v okviru družinske mediacije 70 EUR. Stroški mediacije se enakovredno razdelijo med stranki.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/01/2020