Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation

Nationale oplysninger vedrørende direktiv 2008/52/EF


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område skal lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret forhold mellem mægling og retssag.

De kompetente myndigheder er i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, de myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Direktivet finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan direktivet anvendes.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Mediation


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/02/2019