Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje

Nacionalne informacije povezane s Direktivom 2008/52/EZ


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektivom 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima nastoji se olakšati pristup alternativnom načinu rješavanja sporova te podupirati mirno rješavanje sporova poticanjem na uporabu mirenja i uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskih postupaka.

Nadležna su tijela, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive, ona tijela koja su nadležna za primanje zahtjeva kojim se traži da se sadržaj pisanog sporazuma koji je rezultat mirenja proglasi izvršivim.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Direktive.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Mediation


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019