Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība

Valstu informācija par Direktīvu 2008/52/EK


Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Saite atveras jaunā logāDirektīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās mērķis ir atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 6. panta 3. punktu ir iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus, lai mediācijā panākta rakstiska izlīguma saturu atzīst par izpildāmu.

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir informācija par šīs direktīvas piemērošanu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Mediation


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019