Medjazzjoni - Spanja


L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Il-qrati kompetenti fi Spanja għandhom ikunu l-qorti li tkun approvat il-ftehim, f’każijiet ta’ infurzar ta’ ftehimiet li jirriżultaw minn proċedura ta’ medjazzjoni li nbdiet filwaqt li kienet għaddejja kawża, u l-Qrati tal-Prim’Istanza, fil-post fejn kien iffirmat il-ftehim ta’ medjazzjoni f’każijiet ta’ ftehimiet li ġew konklużi wara proċedura ta’ medjazzjoni.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2019