Mirenje

Nacionalne informacije povezane s Direktivom 2008/52/EZ

Opće informacije

Direktivom 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima nastoji se olakšati pristup alternativnom načinu rješavanja sporova te podupirati mirno rješavanje sporova poticanjem na uporabu mirenja i uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskih postupaka.

Nadležna su tijela, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive, ona tijela koja su nadležna za primanje zahtjeva kojim se traži da se sadržaj pisanog sporazuma koji je rezultat mirenja proglasi izvršivim.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Direktive.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mirenje


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.