Bemiddeling/mediation - Litouwen

Atjaunot Saglabāt kā PDF

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de Litouwse wet betreffende bemiddeling in burgerlijke geschillen, aangenomen op 15 juli 2008, kan, wanneer een geschil dat via bemiddeling wordt opgelost, niet tegelijkertijd voor een rechtbank aanhangig is, de schikking op wederzijds verzoek van de betrokken partijen ter bekrachtiging aan een rechtbank worden voorgelegd volgens de vereenvoudigde procedure die is vastgesteld in hoofdstuk XXXIX van het Litouwse wetboek burgerlijk procesrecht. Het verzoek om bekrachtiging van een schikking wordt ingediend bij een door partijen bij het geschil gekozen districtsrechtbank van een rechtsgebied waar een van de partijen haar woonplaats of haar statutaire zetel heeft.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 21/10/2019