menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Bendra informacija

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdirektyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų siekiama sudaryti geresnes alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes ir propaguoti taikų ginčų sprendimą skatinant naudotis mediacija bei užtikrinant subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį.

Remiantis Direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos – tai institucijos, kompetentingos priimti prašymus mediacijos būdu pasiekto rašytinio susitarimo turinį pripažinti vykdytinu.

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Direktyvos taikymą.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Mediacija

 


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2017