Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация - Малта


Националното законодателствоPDF(146 KB)mt


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Медиация


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Според глава 474 от Законите на Малта — Закон за медиацията — страните или една от тях, с изричното съгласие на другата, могат да поискат съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация, да бъде обявено за подлежащо на изпълнение в съответствие с разпоредбите на глава 12 от Законите на Малта — Организационен и гражданско-процесуален кодекс. Съдържанието на такова споразумение подлежи на изпълнение, освен ако в дадения случай съдържанието на въпросното споразумение противоречи на националното право. Съдържанието на споразумението може да бъде обявено от съда или друг компетентен орган за подлежащо на изпълнение чрез издаването на съдебно решение или решение или чрез автентичен акт в съответствие с правото на държавата членка, в която е направено искането. Относно компетентността на различните съдилища вж. глава 12 от Законите на Малта. Компетентният орган е Малтийският център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 14/07/2016