Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation - Nordirland

På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige Nordirland

Mægling


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale i Nordirland, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

• Hvis du endnu ikke har anlagt sag ved en ret, skal du indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til High Court eller en af de andre retter (se det anførte link).

• Hvis du er part i en allerede verserende retssag i Nordirland, skal du imidlertid indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til den ret, hvor din sag allerede er optaget til behandling.

En liste over retter findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vindueCourts and Tribunals service


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/02/2019