Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Severné Írsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo Severné Írsko

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Severnom Írsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• Ak ste zatiaľ nezačali súdne konanie na súde, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú buď na vyššom súde alebo na ktoromkoľvek z ďalších súdov (pozrite uvedený odkaz na webovú lokalitu).

• Ak ste však začali konanie na súde v Severnom Írsku, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú na súde, na ktorom je vaša vec zaregistrovaná na vypočutie.

Zoznam súdov môžete nájsť na adrese Courts and Tribunals service


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/02/2019