Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacija - Poljska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Mediacija


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 18313 zakonika o civilnem postopku je za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, pristojno:

– v primeru sodne mediacije: sodišče, ki obravnava zadevo,

– v primeru izvensodne (pogodbene) mediacije: sodišče, ki bi bilo pristojno za obravnavanje zadeve na podlagi splošne ali izključne pristojnosti, kakor je določeno v členih 28–30 in 38–42 zakonika o civilnem postopku. To je sodišče v kraju stalnega prebivališča ali sedeža dolžnika ali na primer na območju, kjer je nepremičnina. V razmerjih med starši in otroki je to sodišče v kraju stalnega prebivališča upnika.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/06/2019