Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace - Portugalsko


Vnitrostátním právuPDF(249 KB)pt


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Příslušným soudem pro účely čl. 6 odst. 3 směrnice o mediaci je věcně příslušný soud ve smyslu čl. 14 odst. 2 zákona č. 29/2013, kterým se stanoví obecné zásady vztahující se na mediaci uskutečňovanou v Portugalsku, jakož i právní rámec pro mediaci v občanských a obchodních věcech, pro mediátory a veřejnou mediaci.

Články 64 a 65 občanského soudního řádu obsahují pravidla pro věcnou příslušnost. V prvním z nich se stanoví, že soudní orgány (tribunais judiciais) jsou příslušné ve věcech, které nebyly přiřazeny jinému typu soudu. V článku 65 se uvádí, že předpisy týkající se organizace soudnictví určují, které případy na základě věcné příslušnosti spadají do pravomoci soudů a specializovaných soudních sekcí.

Právní předpisy týkající se organizace soudnictví tvoří zákon č. 62/2013 ze dne 26. srpna, v platném znění, a legislativní nařízení č. 49/2014 ze dne 27. března, v platném znění.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 21/09/2020