Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja - Portugalia


Prawodawstwa krajowegoPDF(263 Kb)pt


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na potrzeby art. 6 ust. 3 dyrektywy dotyczącej mediacji sądem właściwym jest sąd, któremu przysługuje właściwość rzeczowa do rozpoznawania określonego rodzaju spraw na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy nr 29/2013 określającej ogólne zasady postępowania mediacyjnego w Portugalii oraz wprowadzającej rozwiązania prawne regulujące mediację w postępowaniu cywilnym i handlowym, zawód mediatora oraz mediację publiczną.

Właściwość rzeczowa jest wskazana w art. 64 i art. 65 kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 64 przewiduje, że sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, gdy właściwość nie przysługuje innemu sądowi, natomiast art. 65 stanowi, że przepisy dotyczące właściwości określają, które sprawy, ze względu na ich przedmiot, wchodzą w zakres właściwości sądów i wydziałów szczególnych.

Na regulacje o właściwości sądów składają się ustawa nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., zmieniona aktem wprowadzającym sprostowanie nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r. i zmieniona ustawą nr 40-A/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz dekret z mocą ustawy nr 49/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 86/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2017