Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus - Rootsi


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Vahendusmenetlus


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikli 6 lõike 3 alusel pädevad asutused on piirkonnakohtud (tingsrätterna). Konkreetses asjas pädev piirkonnakohus sõltub vahenduskokkuleppe sõlmimise kohast. Kui selle põhimõtte kohaselt ei ole pädev ükski kohus, näiteks kui kokkulepe sõlmiti väljaspool Rootsit, on pädev Värmlandi piirkonnakohus. Täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas on ühe poole tavapärane elukoht.

Kui ühegi poole tavapärane elukoht ei asu Rootsis, on pädev Värmlandi piirkonnakohus.

    Värmlands tingsrätt
    Postiaadress: Box 188 SE-651 05 Karlstad
    Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
    Faks: + 46 (0)54 18 47 35
    E-post: varmlands.tingsratt@dom.se


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/10/2020