Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja - Szwecja


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Mirenje


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi zgodnie z art. 6 ust. 3 są: sądy rejonowe (tingsrätterna). Właściwy jest ten sąd rejonowy, w którym zawarto ugodę w drodze mediacji. Jeśli nie można wskazać właściwego sądu zgodnie z tą zasadą, na przykład gdy ugodę zawarto poza terytorium Szwecji, właściwy jest sąd rejonowy w Värmland. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zwykłego pobytu jednej ze stron.

Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zwykłego pobytu w Szwecji, sądem właściwym jest sąd rejonowy w Värmland.

Värmlands tingsrätt
Adres do korespondencji: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Faks: + 46 (0)54 18 47 35
Email: varmlands.tingsratt@dom.se


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2015