Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation - Slovenien


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til artikel 14, stk. 2, i loven om mægling på det civil- og handelsretlige område (Republikken Sloveniens statstidende nr. 56/2008 af 6. juni 2008) kan parterne aftale, at tvistbilæggelsesaftalen har form af et umiddelbart eksigibelt notardokument, et retsforlig eller en voldgiftsafgørelse på grundlag af et forlig.

1. Udarbejdelse af et umiddelbart eksigibelt notardokument:

Notarer er ansvarlige for at udarbejde det umiddelbart eksigible notardokument (artikel 2 og 3 i notarloven, Republikken Sloveniens statstidende nr. 2/2007 – 3. officielle konsoliderede udgave, med senere ændringer i Republikken Sloveniens statstidende nr. 33/2007 og nr. 45/2008).

Ajourførte oplysninger om notarer kan fås hos det slovenske notarkammer ("Link åbner i nyt vindueNotarska zbornica Slovenije").


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/01/2017