Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība - Slovēnija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Likumu par mediāciju civillietās un komerclietās (Slovēnijas Republikas 2008. gada 6. jūnija Oficiālais Vēstnesis Nr. 56/2008) puses var vienoties, ka izlīgums, kurš atrisina strīdu, var būt nekavējoties izpildāms notariāls akts, tiesā panākts izlīgums vai šķīrējtiesas nolēmums, pamatojoties uz izlīgumu.

1. Nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšana:

Notāri ir atbildīgi par nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšanu (2. un 3. pants Likumā par notariātu, Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 2/2007 – trešā oficiālā konsolidētā versija ar turpmākiem grozījumiem Oficiālajā Vēstnesī Nr. 33/2007 un Nr. 45/2008).

Atjauninātu informāciju par notāriem var iegūt Slovēnijas Notāru palātā (Saite atveras jaunā logāNotarska zbornica Slovenije).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 30/01/2017