Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation - Slovenië


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Bemiddeling


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de wet inzake mediation/bemiddeling in civiele zaken en handelszaken (staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/2008 van 6 juni 2008) kunnen de partijen ermee instemmen dat een overeenkomst tot beslechting van een geschil de vorm aanneemt van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte, een gerechtelijke schikking of een arbitrale beslissing op basis van een schikking.

1. Het verlijden van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte:

Notarissen zijn belast met het verlijden van onmiddellijk uitvoerbare notariële akten (de artikelen 2 en 3 van de wet op het notariaat, staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 2/2007, derde officiële geconsolideerde versie, met latere wijzigingen in staatscourant nr. 33/2007 en nr. 45/2008).

Bijgewerkte informatie over notarissen is beschikbaar op de website van de Sloveense orde van notarissen (De link wordt in een nieuw venster geopend.Notarska zbornica Slovenije).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 30/01/2017