Mirenje

Sporovi se mogu riješiti bez pokretanje sudskog postupka. Ako ne možete sami riješiti spor, možete razmotriti i upotrebu tehnika alternativnog rješavanja sporova kao što je mirenje.


Mirenje

Mirenje je strukturirani postupak u kojem dvije stranke ili više njih koje su u sporu nastoje dobrovoljno postići dogovor o rješavanju spora uz pomoć nepristrane i stručne treće strane („izmiritelj”). Taj postupak mogu pokrenuti stranke ili ga može predložiti ili naložiti sud ili može biti predviđen zakonodavstvom države članice.

Izmiritelj pomaže strankama u postizanju dogovora s time da on pritom službeno ne izražava mišljenje o mogućim rješenjima spora.

Tijekom mirenja od stranaka se zahtijeva pokretanje ili nastavak dijaloga te izbjegavanje sukoba. Same stranke odabiru način rješavanja spora i aktivno sudjeluju u pronalaženju rješenja koje im najbolje odgovara. U drugim slučajevima, posebno u slučajevima potrošačkih sporova, izmiritelj pronalazi rješenje i predlaže ga strankama. Rješenje spora ovisi o tome hoće li stranke postići dogovor. Ako stranke ne postignu dogovor, izmiritelj ne nameće rješenje. Smatra se da je mirenje brži, a najčešće i jeftiniji način rješavanja sporova u odnosu na redovni sudski postupak. Njime se izbjegavaju sukobi među strankama koji su neizbježni u sudskim postupcima te se strankama omogućuje da nakon rješavanja spora održe poslovne ili privatne odnose. Mirenjem se strankama omogućuje i pronalaženje kreativnih rješenja spora koje ne bi mogli postići u sudskom postupku.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama Informacije o mirenju na razini EU-a i država članica


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019