Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация


Възможно е извънсъдебно уреждане на спорове. Можете да помислите и за начини за алтернативно решаване на спорове (АРС), като например медиацията, ако не сте в състояние сами да решите спора.


Медиация

Медиацията може да се определи като структуриран процес, в който две или повече страни по спор се опитват сами, на доброволна основа, да постигнат споразумение за уреждане на спора с помощта на неутрална квалифицирана трета страна (“медиатор”).  Тази процедура може да бъде започната от страните, предложена или разпоредена от съд, или предвидена от законодателството на държава-членка.

Медиаторът помага на страните да постигнат споразумение без фактически и официално да изразява становище по едно или друго възможно решение на спора.

При медиацията страните се приканват да започнат диалог или да възобновят такъв, като се избягва конфронтация.  Те сами избират начина за уреждане на спора и играят особено активна роля в опитите да се намери решението, което ги устройва в най-голяма степен.  В други случаи, особено при потребителски спорове, медиаторът е този, който намира решението и го предлага на страните. Разрешаването на спора зависи от това дали страните ще постигнат споразумение; ако страните не успеят, медиаторът не налага решение.

Медиацията се смята за по-бърз и най-често по-евтин начин от обичайното съдебно производство.  При нея се избягва присъщата за съдебното производство конфронтация между страните и им дава възможност да запазят професионалните или личните си взаимоотношения извън спора.  Освен това медиацията позволява на страните да намират на своя спор нетрадиционни решения, каквито не биха получили в съда.

Повече информация може да се намери на страниците Преглед на ЕСдържавите-членки и страниците на Трансгранична семейна медиация.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/12/2020