Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés (mediáció)


A viták bírósági út nélkül is megoldhatók. Ha Ön nem tudja megoldani magától a vitát, mérlegelheti az olyan alternatív vitarendezési (AVR) technikák igénybevételét is, mint a közvetítés.


Közvetítés (mediáció)

A közvetítés olyan strukturált eljárás, amelyben egy jogvitában részt vevő két vagy több fél önkéntes alapon, egy semleges és szakképzett harmadik fél (közvetítő) segítségével maga kísérli meg vitájának megállapodással történő rendezését. Ezt az eljárást a felek kezdeményezhetik, vagy bíróság javasolhatja vagy rendelheti el, illetve egy tagállam joga írhatja elő.

A közvetítő anélkül segíti elő a felek megállapodását, hogy hivatalosan véleményt nyilvánítana a jogvita különböző lehetséges megoldási módjairól.

A közvetítés során a feleket arra ösztönzik, hogy a konfrontáció helyett kezdjenek vagy újra kezdjenek párbeszédet. A felek maguk választják ki a vitarendezés módját, és különösen aktívan részt vesznek a számukra leginkább megfelelő megoldás megkeresésében. Más esetekben, például fogyasztói jogvitáknál a közvetítő talál megoldást, és ajánlja fel azt a feleknek. A jogvita rendezése attól függ, hogy a feleknek sikerül-e megállapodniuk; ha a felek nem tudnak megállapodni, a közvetítő nem kényszeríti rájuk az általa javasolt megoldást.

A közvetítést a bírósági eljárásoknál gyorsabbnak és többnyire olcsóbbnak tartják. A közvetítés révén megakadályozható a felek közötti konfrontáció – amely a bírósági eljárással óhatatlanul együtt jár –, és a jogvitát követően a felek számára lehetővé válik szakmai vagy személyes kapcsolatuk fenntartása. Ezenkívül a közvetítés során a felek olyan kreatív megoldást is találhatnak a jogvitájukra, amely bírósági eljárás során nem merülhetne fel.

További részletes információ található az uniós áttekintést, illetve a tagállami oldalakat tartalmazó részben.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Last update: 18/01/2019