Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation


Geschillen kunnen worden opgelost zonder naar de rechter te stappen. Indien u het geschil niet zelf kunt oplossen, kunt u ook overwegen gebruik te maken van een methode voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling/mediation.


Bemiddeling/mediation

Bemiddeling/mediation kan worden gedefinieerd als een gestructureerde procedure waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een neutrale en gekwalificeerde derde (de bemiddelaar/mediator) hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast, dan wel in een lidstaat wettelijk zijn voorgeschreven.

De bemiddelaar/mediator helpt de partijen om een overeenkomst te bereiken zonder zich eigenlijk formeel uit te spreken over een of andere mogelijke oplossing voor het geschil.

Tijdens de bemiddeling/mediation wordt de partijen verzocht (opnieuw) een dialoog aan te gaan en confrontaties te vermijden. De partijen kiezen zelf de methode voor het beslechten van het geschil en spelen een bijzonder actieve rol bij het zoeken naar de oplossing die hen het meest geschikt lijkt. In andere gevallen, in het bijzonder bij consumentengeschillen, is het de bemiddelaar/mediator die een oplossing zoekt en aan de partijen voorlegt. Het geschil kan worden beslecht indien de partijen een overeenkomst bereiken; indien de partijen geen overeenkomst bereiken, legt de bemiddelaar/mediator geen oplossing op.

Bemiddeling/mediation is sneller en daardoor meestal goedkoper dan gewone procedures voor een rechter. Het voorkomt confrontaties tussen de partijen die inherent zijn aan procedures voor de rechter, en maakt het de partijen mogelijk hun professionele of persoonlijke relatie na het geschil voort te zetten. Bemiddeling/mediation maakt het de partijen tevens mogelijk creatieve oplossingen voor hun geschil te vinden die bij een procedure voor de rechter niet mogelijk zouden zijn.

Nadere informatie vindt u op


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Last update: 07/12/2020