Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medierea


Litigiile pot fi soluționate și fără sesizarea unei instanțe. Puteți avea în vedere un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor – precum medierea – dacă nu puteți soluționa litigiul pe cont propriu.


Medierea

Medierea poate fi definită ca un proces structurat în care două sau mai multe părți într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului dintre acestea, cu asistența unei părţi terţe neutre calificate („mediator”). Acest proces poate fi inițiat de către părți, recomandat sau impus de instanță sau prevăzut de dreptul unui stat membru.

Mediatorul oferă asistenţă părţilor pentru a ajunge la un acord fără a exprima în mod formal o opinie privind o anumită soluţie posibilă a litigiului.

Pe parcursul medierii, părţile sunt invitate să iniţieze sau să reia dialogul şi să evite confruntarea. Părţile însele aleg tehnica de soluţionare a litigiului şi joacă un rol deosebit de activ în efortul de a găsi soluţia cea mai adaptată pentru ei. În alte cazuri, în special în litigii legate de consumatori, mediatorul este cel care găseşte soluţia şi o prezintă părţilor. Soluţionarea litigiului este condiţionată de găsirea unui acord de către părţi; în cazul în care părţile nu pot ajunge la un acord, mediatorul nu impune o soluţie.

Medierea este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite.  Aceasta evită confruntarea dintre părţi care este inerentă în procedurile judiciare şi permite părţilor să îşi menţină relaţia profesională sau personală în afara litigiului. De asemenea, medierea permite părţilor să găsească soluţii creative la litigiul acestora, pe care nu le-ar putea obţine în instanţă.

Mai multe informaţii pot fi găsite în:


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 07/12/2020