Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Rakousko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Než se obrátit na soud, proč se nesnažit urovnat váš spor prostřednictvím mediace? Mediace je alternativní způsob řešení sporů, v jehož rámci je stranám při řešení problémů nápomocen mediátor.


Koho kontaktovat?

Federální ministerstvo spravedlnosti rovněž vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam registrovaných mediátorů. Do tohoto seznamu budou zařazeni pouze mediátoři, kteří mají technickou kvalifikaci na základě příslušného školení.

Neexistuje žádný ústřední orgán odpovědný za mediační služby.

Existují obchodní a nekomerční sdružení, která mediaci poskytují, a některé nevládní organizace, které podporují mediátory.

Kdy bych se měl rozhodnout pro mediaci?

Mediace v občanských věcech se používá k řešení konfliktů, pro něž jsou příslušné běžné soudy. Strany sporu si mohou dobrovolně zvolit mediaci s cílem nalézt řešení sporu.

V případě některých sousedských sporů musí být spor vyřešen nejdříve před soudem, a to tak, že věc bude předložena smírčímu soudu, v jehož rámci se usiluje o soudní smír prostřednictvím okresního soudu (tzv. „prätorischer Vergleich“) nebo prostřednictvím mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Pro mediátory neexistuje žádné zvláštní nařízení nebo kodex chování. Zvláštní práva a povinnosti se vztahují pouze na osoby zapsané na seznamu mediátorů.

Mediátoři nejsou registrováni v oblasti odborných znalostí, jako jsou mediátoři v oblasti rodinné, lékařské nebo stavební práce, a oblasti činnosti zapsaných mediátorů se uvádějí odděleně.

Každá osoba, která má uvedenou odbornou přípravu, může být zařazena na seznam „registrovaných mediátorů“ v souladu s platnými pravidly. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediator * in“ není chráněným profesním označením; označení „zapsaný * mediátor *“ však nesmí být použito bez povolení.

Informace a vzdělávání

Odkaz se otevře v novém okně.Další informace mimo jiné o odborné přípravě a podmínkách pro registraci mediátora * v Rakousku naleznete zde. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.

Kolik z mediace stojí?

Mediace není obecně bezplatná.

Mediační poplatek se dohodne mezi soukromým mediátorem * a stranami sporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V souladu se Odkaz se otevře v novém okně.směrnicí 2008/52/ES musí být strany schopny požadovat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace prohlášen za vykonatelný. Je na členských státech, aby uvedly, které soudy nebo jiné orgány jsou odpovědné za přijímání těchto žádostí.

V Rakousku je obsah dohody vyplývající z mediace vykonatelný, pouze pokud má dohoda podobu smíru (Vergleich) před soudem nebo notářským úkonem před notářem.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 11/08/2020