Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Østrig

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

I stedet for at gå rettens vej, hvorfor forsøger man ikke at bilægge din tvist gennem mægling? Mægling er en alternativ metode til bilæggelse af tvister, hvor en mægler bistår parterne med at løse problemerne.


Hvem kontakter man?

Forbundsjustitsministeriet fører også en Link åbner i nyt vindueliste over registrerede mæglere. Kun mæglere, der er teknisk kvalificerede på grundlag af relevant uddannelse, vil blive optaget på listen.

Der er ingen central myndighed med ansvar for mæglingstjenester.

Der er kommercielle og ikke-kommercielle sammenslutninger, der tilbyder mægling, og nogle ikke-statslige organisationer, der støtter mæglere.

Hvornår bør jeg vælge mægling?

Mægling i civilretlige spørgsmål anvendes til at løse konflikter, som de almindelige domstole selv har jurisdiktion over. Parterne i en tvist kan frivilligt vælge mægling med henblik på at finde deres egen løsning på tvisten.

I nogle nabolande er det nødvendigt først at forsøge at løse sagen ved domstolene. dette kan ske ved at henvise sagen til en forligsinstans, der har til formål at gå forud for retssagen gennem distriktsdomstolen (en procedure kendt under navnet "prätorischer Vergleich") eller ved mægling.

Er der særlige regler, der skal følges?

Der findes ingen specifik regulering eller adfærdskodeks for mæglere. Særlige rettigheder og forpligtelser gælder kun for personer, der er opført på listen over mæglere.

Mæglere skal ikke registreres på ekspertiseområde, f.eks. mæglere for familie, medicin eller byggeri, og registrerede mæglere skal angives særskilt.

Enhver person med den tilbudte uddannelse kan optages på listen over registrerede mæglere i overensstemmelse med de gældende regler. Link åbner i nyt vinduehttp://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home "mægler * i" er ikke en beskyttet erhvervsmæssig titel betegnelsen "registreret * mægler *" kan dog ikke anvendes uden tilladelse.

Information og uddannelse

Link åbner i nyt vindueYderligere oplysninger om bl.a. uddannelse og betingelserne for registrering som mægler * i Østrig findes her. Oplysningerne findes kun på tysk.

Hvor meget koster mægling?

Mægling er generelt ikke gratis.

Mæglingsgebyret aftales mellem den private mægler * og tvistens parter.

Kan en aftale, der er en følge af mægling, håndhæves?

I henhold til Link åbner i nyt vinduedirektiv 2008/52/EF skal parterne kunne anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, erklæres for eksigibel. Det er op til medlemsstaterne at angive, hvilke domstole eller andre myndigheder der er ansvarlige for at modtage sådanne anmodninger.

I Østrig er indholdet af en aftale, der er indgået efter mægling, kun eksigibelt, hvis aftalen har form af et forlig (Vergleich) ved en domstol eller et dokument oprettet ved notar for en notar.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 11/08/2020