Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Austrija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Zašto se vaš spor ne bi pokušao riješiti mirenjem nego pred sudom? Mirenje je alternativni način rješavanja sporova u kojem posrednik pomaže strankama u rješavanju problema.


Kome se obratiti?

Savezno ministarstvo pravosuđa također vodi Poveznica se otvara u novom prozorupopis registriranih posrednika. Na taj će se popis uvrstiti samo posrednici koji su tehnički kvalificirani na temelju odgovarajućeg osposobljavanja.

Ne postoji središnje tijelo nadležno za usluge mirenja.

Postoje trgovačke i nekomercijalne udruge koje pružaju usluge mirenja i neke nevladine organizacije koje podržavaju miritelje.

Kada trebam odabrati mirenje?

Mirenje u građanskim stvarima koristi se za rješavanje sporova za koje su nadležni sami redovni sudovi. Stranke u sporu mogu dobrovoljno odabrati mirenje kako bi pronašle vlastito rješenje spora.

U nekim susjednim sporovima prije pokretanja postupka pred sudom potrebno je pokušati riješiti pitanje izvan suda. to se može učiniti upućivanjem predmeta odboru za mirenje, traženjem rješenja prije suđenja putem okružnog suda (postupak poznat kao prätorischer Vergleich) ili posredovanjem.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Ne postoji posebna regulacija ili kodeks ponašanja za miritelje. Posebna prava i obveze primjenjuju se samo na osobe uvrštene na popis miritelja.

Miritelji se ne registriraju prema području stručnosti, kao što su posrednici za obiteljska pitanja, zdravstvo ili pitanja u vezi s nekretninama, a područja aktivnosti registriranih posrednika navode se zasebno.

Svaka osoba s predviđenim osposobljavanjem može biti upisana na popis „registriranih posrednika” u skladu s primjenjivim pravilima. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „posrednik * in” nije zaštićeni profesionalni naziv; međutim, oznaka „registrirani * posrednik *” ne smije se upotrebljavati bez odobrenja.

Informacije i osposobljavanje

Poveznica se otvara u novom prozoruDodatne informacije o, među ostalim, osposobljavanju i uvjetima za prijavu kao posrednika * u Austriji dostupne su ovdje. Informacije su dostupne samo na njemačkom jeziku.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje općenito nije besplatno.

Naknadu za posredovanje dogovaraju privatni medijator * i stranke u sporu.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoruDirektivom 2008/52/EZ stranke moraju moći zatražiti da se sadržaj pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja proglasi izvršivim. Na državama članicama je da navedu koji su sudovi ili druga tijela odgovorna za zaprimanje takvih zahtjeva.

U Austriji je sadržaj sporazuma koji proizlazi iz mirenja izvršiv samo ako je sporazum u obliku nagodbe (Vergleich) pred sudom ili javnobilježničkim aktom pred javnim bilježnikom.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 11/08/2020