Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesul de mediere în statele membre - Austria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță?Medierea este o cale alternativă de soluționare a litigiilor, prin care un mediator ajută părțile implicate într-un litigiu să ajungă la o înțelegere.


Cui vă puteți adresa?

Ministerul Federal al Justiției ține la zi o Linkul se deschide într-o fereastră nouălistă a mediatorilor înregistrați. Pe această listă figurează numai persoanele care, în urma unei formări corespunzătoare, au obținut calificarea de mediator.

Nu există o autoritate competentă pentru serviciile de mediere.

Există însă asociații cu scop lucrativ sau nelucrativ care oferă servicii de mediere, precum și câteva organizații neguvernamentale care oferă asistență mediatorilor.

Când puteți recurge la mediere?

În chestiunile de drept civil se poate recurge la mediere în cazul litigiilor a căror soluționare intră în mod normal în competența instanțelor de drept comun. Părțile într-un litigiu pot să opteze pentru mediere în mod voluntar și să ajungă astfel la o soluție pe propria răspundere.

În anumite litigii între vecini, părțile trebuie să încerce soluționarea pe cale extrajudiciară înainte de a introduce o acțiune în justiție. În acest sens, părțile dispun de mai multe posibilități: să se adreseze unui organism de conciliere, să ajungă la un acord de compromis în fața unei instanțe (prätorischer Vergleich) sau să recurgă la mediere.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Nu există reglementări specifice sau un cod național de conduită pentru mediatori.

Mediatorii nu sunt înregistrați în funcție de specializare, de exemplu, în dreptul familiei, în domeniul medical sau în domeniul construcțiilor, însă domeniile de activitate ale mediatorilor înregistrați pot figura ca informații suplimentare.

Orice persoană cu pregătirea corespunzătoare poate fi înscrisă pe lista „mediatorilor înregistrați”, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăreglementările în domeniu. Cu toate acestea, nu există restricții legale cu privire la folosirea termenului de „mediator” ca titlu profesional.

Informații și formare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAici găsiți informații suplimentare privind, de exemplu, formarea și condițiile pentru înregistrarea ca mediator în Austria. Informațiile sunt disponibile numai în limba germană.

Care sunt costurile medierii?

Medierea nu este gratuită.

Onorariul de mediere se stabilește între mediatorul privat și părțile în litigiu.

Acordurile de mediere sunt executorii?

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva 2008/52/CE, părțile trebuie să beneficieze de posibilitatea de a solicita ca acordul scris obținut în urma medierii să fie declarat executoriu. Statelor membre le revine sarcina de a face cunoscute instanțele sau alte organisme publice care au competența de a primi cererile de acest fel.

Un acord obținut pe calea medierii devine executoriu numai dacă este încheiat sub formă de compromis (Vergleich) în fața unei instanțe sau sub formă de act notarial în fața unui notar.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 28/01/2020