Közvetítés a tagállamokban - Belgium

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Per indítása helyett miért ne oldanánk meg a konfliktust közvetítéssel (mediációval)? A közvetítés alternatív vitarendezési mód, ahol egy közvetítő segíti a feleket a megegyezésben. Belgiumban a kormány és az érintett szakemberek fogékonyak a közvetítés előnyeire.


Kihez kell fordulni?

A Szövetségi Közvetítési Bizottság.

Noha a Szövetségi Közvetítési Bizottság maga nem végez közvetítést, de szabályozza a szakmát, és naprakész nyilvántartást vezet a minősített közvetítőkről.

A Bizottság titkársága A link új ablakot nyit megflamand és A link új ablakot nyit megfrancia nyelveken ad felvilágosítást. A Bizottság A link új ablakot nyit mege-mail útján és postai úton is elérhető az alábbi címen:

SPF Justice (Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat)
Commission fédérale de médiation (Szövetségi Közvetítési Bizottság)
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

A Szövetségi Közvetítési Bizottság (a közvetítők minősítése által) biztosítja a közvetítés minőségét és fejlesztését.

A közvetítők listája A link új ablakot nyit megflamand és A link új ablakot nyit megfrancia nyelveken áll rendelkezésre.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítés a következő területeken vehető igénybe:

 • polgári jog (beleértve a családi jogvitákat),
 • kereskedelmi jog,
 • munkajog,
 • létezik büntetőjogi és kártérítési közvetítés is, de e területek nem tartoznak a Szövetségi Közvetítési Bizottság hatáskörébe.

A közvetítés leggyakoribb területe a polgári jog, pontosabban a családi ügyek.

Melyek a követendő szabályok?

A közvetítés igénybevétele a felek önkéntes döntésén alapul, és az eljárás sikertelensége esetén nem von büntetést maga után.

Nemrégiben bevezetett családjogi rendelkezések szerint a bíró köteles tájékoztatni a feleket a közvetítés létéről és lehetőségéről.

Létezik közvetítői „Magatartási Kódex”, amely A link új ablakot nyit megflamand és A link új ablakot nyit megfrancia nyelveken áll rendelkezésre.

Tájékoztatás és képzés

Számos információ áll rendelkezésre az internetes honlapon A link új ablakot nyit megflamand és A link új ablakot nyit megfrancia nyelveken, ahol tájékoztatást adnak a közvetítés különböző ismérveiről (a közvetítés lefolyása, költsége, címek stb.).

Szakmabeliek rovata

Az internetes honlap e része tájékoztatást ad a közvetítők minősítési szempontjairól és képesítési feltételeiről.

A Szövetségi Közvetítési Bizottság szabályozta a közvetítők képzését, de magát a képzést a magánszektor nyújtja.

A képzési program egy 60 órás közös törzsanyagot foglal magában, amely legalább 25 óra elméleti képzésre és legalább 25 óra gyakorlati képzésre oszlik.

 • A közös törzsanyag a közvetítés általános elveit (etika / filozófia), a különböző alternatív vitarendezési módok tanulmányozását, az alkalmazandó jogot, valamint a közvetítés szociológiai, pszichológiai vetületit és a közvetítés folyamatát fedi le.
 • A gyakorlati képzési rész lefedi a program témaköreit, és szerepjátékokon keresztül fejleszti a tárgyalási és kommunikációs készséget.

A közös törzsanyagon kívül a képzés a különböző közvetítési típusokra jellemző tárgyakat is tartalmaz (legalább 30 órát, amely szabadon osztható fel az elméleti és gyakorlati képzési formák között).

Vannak a családi, a polgári, a kereskedelmi és társasági közvetítéssel foglalkozó speciális tárgyak is.

Minősítési szempontok

 • a közvetítők minősítési szempontjai,
 • a közvetítői minősítés elnyerése céljából beadott pályázati anyagra vonatkozó Iránymutatások a 2005. február 21-i törvény alapján,
 • a közvetítői elismerési kérelem jegyzéke (Word).

Képzési szempontok/ továbbképzés

Alapképzés

 • A képzőközpontok és a minősített közvetítők képzésének feltételeit és minősítési eljárásait rögzítő, 2007. február 1-i határozat
 • A Szövetségi Közvetítési Bizottság által minősített közvetítőképző intézmények

Továbbképzés

 • A minősített közvetítők továbbképzési köztelezettségeit, és a kapcsolódó képzési programok minősítési szempontjait meghatározó, 2008. december 18-i határozat

Magatartási Kódex

 • A minősített közvetítő magatartási kódexe (Word)

Panaszkezelés

 • A minősítés-visszavonási eljárásról, a magatartási kódexből következő szankciók meghatározásáról és a szankciók alkalmazására vonatkozó eljárásról szóló határozat

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes. A közvetítő tiszteletdíja a magánközvetítő és a felek közötti megállapodás tárgyát képezi. A tiszteletdíj összegét törvény nem szabályozza. Általában a felek fele-fele arányban fizetik ki a tiszteletdíjat.

A közvetítő tiszteletdíjának kifizetésére segély is igénybe vehető, amennyiben az adott fél szerény jövedelemmel rendelkezik, és azzal a feltétellel, hogy a közvetítő minősített.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A A link új ablakot nyit meg2008/52/EK európai irányelv értelmében lehetséges a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás végrehajtásának kérelmezése. A tagállamok megjelölik az ilyen típusú kérelmek befogadására hatáskörrel rendelkező bíróságokat vagy más hatóságokat. Belgium még nem adta meg ezt az információt.

Ugyanakkor a Bírósági Szabályzat 1733. és 1736. cikkeinek értelmében lehetőség van a közvetítés útján létrejött megállapodás bíróság általi jóváhagyására, amellyel a megállapodás hitelessé és végrehajthatóvá válik. Formailag ebben az esetben a megállapodás ítéletté válik.

A jóváhagyásnak létezik egy alternatívája is. A közvetítés útján létrejött megállapodás közjegyző által közjegyzői okiratba is foglalható. A megállapodás ebben az esetben bírósághoz fordulás nélkül is hitelessé és végrehajthatóvá válik. Erre csak a felek egyetértése esetén van lehetőség.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megSzövetségi Igazságügyi Közszolgálat

A link új ablakot nyit megSzövetségi Közvetítési Bizottság


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 06/08/2019