Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas valstybėse narėse - Bulgarija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vietoj to, kad kreiptumėtės į teismą, kodėl gi nepabandžius išspręsti ginčo pasitelkus tarpininkavimą? Tai alternatyvaus ginčų sprendimų priemonė, kai tarpininkas padeda ginče dalyvaujančioms šalims pasiekti susitarimą. Bulgarijos Vyriausybė ir teisės specialistai suvokia tarpininkavimo privalumus.


Į ką kreiptis?

Bulgarijos teisingumo ministerija įsteigė tarpininkų registrą, kuris yra pelno nesiekiančių juridinių asmenų, teikiančių visuomenei naudingas viešąsias paslaugas, centrinio registro dalis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje galima rasti:

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima daugelyje teisės sričių. Tačiau šios sritys nėra reglamentuotos ar apribotos teisės aktais. Iki šiol daugelio registruotų tarpininkų specializacija yra komercinis ir verslo tarpininkavimas.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas yra visiškai savanoriškas. Nors tarpininkavimas yra alternatyvi ginčų sprendimo nesikreipiant į teismą priemonė, tai nėra būtina išankstinė sąlyga pradedant teismo procesą.

Nėra specialaus tarpininkų elgesio kodekso. Tačiau etikos standartus reglamentuojančios nuostatos yra išdėstytos Tarpininkavimo įstatyme ir 2007 m. kovo 15 d. potvarkyje Nr. 2, kuriuo nustatytos tarpininkų mokymą rengiančių organizacijų aprobavimo sąlygos ir tvarka.

Informacija ir mokymas

Tarpininkų mokymą rengia privačiojo sektoriaus organizacijos.

Mokymo seminarų temos, be kita ko, yra teisinis procesas ir tarpininkų elgesio etikos taisyklės bei Tarpininkavimo įstatyme ir 2007 m. kovo 15 d. potvarkyje Nr. 2 nustatyta tvarka.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas nėra nemokamas. Užmokestis nustatomas tarpininko ir susijusių šalių susitarimu.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą 2008/52/EB (siekiant skatinti tarpininkavimą kaip alternatyvią tarpvalstybinių ginčų sprendimo ES priemonę ir sudaryti jam palankesnes sąlygas), turi būti galima prašyti, kad rašytinio susitarimo, pasiekto pasitelkus tarpininkavimą, turinys būtų privalomai vykdomas.

Valstybės narės tai praneš teismams ir kitoms tokius prašymus gauti kompetentingoms institucijoms.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkų registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkų registras (paieška)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020