Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация в държавите-членки

Медиацията е на различен етап на развитие в отделните държави-членки. Някои държави-членки имат изчерпателно законодателство или процедурни правила относно медиацията. В други законодателните органи не проявяват силен интерес към регулирането на медиацията. Има обаче държави-членки със солидна култура в областта на медиацията, които разчитат най-вече на саморегулирането.


Все повече спорове се внасят в съда. Това води не само до по-дълги периоди на изчакване спорът да се разреши, но и повиши съдебните разноски до нива, които често може да са несъразмерни със стойността на спора.

Медиацията в повечето случаи е по-бърза и, следователно, обикновено по-евтина от обичайното съдебно разглеждане. Това важи особено за държавите, в които има значително изоставане в съдопроизводството и съдебното разглеждане отнема средно няколко години.

Ето защо, въпреки многообразието в областите и методите на медиацията, в целия Европейски съюз нараства интересът към нея като средство за уреждане на споровете, което представлява  алтернатива на съдебните решения.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020