Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Kypr

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Na koho se obrátit?

Více informací o mediaci na Kypru získáte od Odkaz se otevře v novém okně.právního zástupce registrovaného na Kypru.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít při řešení jakéhokoli sporu za předpokladu, že obě zúčastněné strany s ní souhlasí.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Na rozdíl od jiných forem alternativního řešení sporu (arbitráž) neexistují pro mediační proces žádné zákony, které by jej výslovně řídily, a proto ani neexistují zvláštní pravidla, která musí mediace dodržovat.

Pozn.: návrh zákona o zvláštní oblasti mediace v rodinných případech byl předložen poslanecké sněmovně (Βουλή των Αντιπροσώπων) a v současné době je projednáván.

Jaké jsou náklady mediace?

Pro mediaci nejsou stanoveny žádné fixní náklady, náklady v podstatě závisí na složitosti případu a postavení mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Výsledek mediace není rozhodnutí, které lze vynutit stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/02/2017