Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Cypern

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


Hvem kontakter man?

Yderligere oplysninger om mediation i Cypern kan fås ved at kontakte en Link åbner i nyt vindueadvokat, der er registreret i Cypern.

På hvilke områder er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation kan bruges til at løse alle former for tvister, forudsat at parterne er enige om det.

Skal der følges særlige regler?

Til forskel fra den anden form for alternativ konfliktløsning (voldgift) er mediationsprocessen ikke omfattet af specifikke love, og der er derfor ingen særlige regler for mediation.

NB: Repræsentanternes hus (Βουλή των Αντιπροσώπων) behandler p.t. et forslag til lov om mediation i familieanliggender.

Hvad koster mediation?

Der er ingen faste omkostninger til mediation. Prisen afhænger hovedsagelig af sagens kompleksitet og mediatorens status.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Resultatet af mediation er ikke en dom, der kan fuldbyrdes på samme måde som en domstols afgørelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/02/2017