Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Cypern

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Hvem skal de kontakte?

Oplysninger om mæglingsproceduren i Cypern kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet og Ministeriet for Offentlig Orden, Cyperns advokatsamfund eller Cyperns industri- og Handelskammer.

På hvilke områder kan anvendelse af mægling være tilladt og mere almindelig?

Med de involverede parters samtykke er der en mulighed for at anvende mæglingsproceduren for at bilægge eventuelle civile tvister, uanset om de er grænseoverskridende eller ej, herunder en kommerciel tvist. Loven finder ikke anvendelse på familieretlige tvister eller arbejdsretlige tvister, der ikke er omfattet af grænseoverskridende tvister.

Er der specifikke regler, der skal følges?

I overensstemmelse med loven fra 2012 om visse aspekter af mægling i civilretlige spørgsmål (lov 159 (I)/2012) lader parterne sig lede af ombudsmanden. Proceduren er uformel. Parterne aftaler i samråd med mægleren, hvordan proceduren er blevet gennemført, procedurernes varighed, fortrolighed, mægleren og betalingsvilkårene samt alle andre spørgsmål, der skønnes nødvendige.

Hvad koster mægling?

Parterne er i overensstemmelse med loven inden indledningen af mæglingsproceduren enige om i samarbejde med mægleren bl.a. at fastsætte formidlerens vederlag og betalingsbetingelserne samt eventuelle andre omkostninger i forbindelse med proceduren. Det er derfor ikke muligt at fastsætte omkostningerne ved mægling. Dette afhænger hovedsagelig af sagens kompleksitet.

Er det muligt at gennemføre en aftale — resultatet af mæglingen?

Hvis parterne når frem til en forligsaftale, indgås en skriftlig forligsaftale af mægleren, og hver part eller en af parterne med de andres udtrykkelige samtykke kan lade sig registrere hos retten med anmodning om fuldbyrdelse af forligsaftalen. I dette tilfælde bør den fuldbyrdes på samme måde som en retsafgørelse.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/03/2020