Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Cipar

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Kome se obratiti?

Za informacije o postupku mirenja u Cipru obratite se Ministarstvu pravosuđa i javnog reda ili Ciparskoj odvjetničkoj komori ili ciparskoj trgovačkoj i industrijskoj komori ili znanstvenom vijeću Cipra.

U kojim je područjima uporaba mirenja dopuštena i uobičajenija?

Postoji mogućnost da se, uz suglasnost uključenih strana, primjenjuje postupak mirenja kako bi se riješio svaki građanski spor, neovisno o tome je li prekogranični ili ne, uključujući trgovački spor. Zakon se ne primjenjuje na obiteljske sporove ili na radne sporove koji nisu uključeni u prekogranične sporove.

Postoje li posebna pravila koja treba poštovati?

U skladu sa Zakonom o određenim aspektima posredovanja u građanskim stvarima iz 2012. (Zakon 159 (I)/2012), stranke vode Europski ombudsman. Postupak je neformalan. Stranke se dogovaraju, uz savjetovanje s posrednikom, kako je postupak proveden, njegovo trajanje, povjerljivost postupka, naknadu za medijatora i uvjete plaćanja te sva druga pitanja koja se smatraju potrebnima.

Koliki je trošak mirenja?

U skladu sa zakonom, prije pokretanja postupka mirenja stranke su suglasne, zajedno s posrednikom, da, među ostalim, odrede naknadu posrednika i uvjete njegova plaćanja, kao i sve druge troškove postupka. Stoga nije moguće predvidjeti trošak mirenja. To će uglavnom ovisiti o složenosti predmeta.

Je li moguće provesti sporazum – rezultat posredovanja?

Ako stranke postignu sporazum o nagodbi, medijator može sastaviti pisani sporazum o nagodbi, a stranke zajedno ili jedna od njih uz izričitu suglasnost drugih stranaka mogu sa sudom podnijeti zahtjev za izvršenje sporazuma o nagodbi. U tom slučaju odluku treba izvršiti na isti način kao i sud.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2020