Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Cyprus

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Contact:

Voor informatie over de bemiddelingsprocedure in Cyprus kunt u contact opnemen met het ministerie van Justitie en Openbare Orde, de orde van advocaten van Cyprus of de Kamer van Koophandel en Industrie van Cyprus of de Wetenschappelijke Kamer van Cyprus.

Op welke gebieden is het gebruik van bemiddeling ontvankelijk en meer gemeenschappelijk?

Het is mogelijk om, mits de betrokken partijen daarmee instemmen, een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure voor de oplossing van een al dan niet grensoverschrijdend geschil over de burgerlijke stand, met inbegrip van een commercieel geschil. De wet is niet van toepassing op familiegeschillen of op arbeidsgeschillen die niet in grensoverschrijdende geschillen zijn opgenomen.

Zijn er specifieke regels die moeten worden nageleefd?

Overeenkomstig de Wet op bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke zaken van 2012 (Wet 159 (I)/2012) worden de partijen geleid door de Ombudsman. De procedure is informeel. De partijen komen, in overleg met de bemiddelaar, de wijze waarop de procedure is uitgevoerd, de duur ervan, de vertrouwelijkheid van de procedures, de beloning van de bemiddelaar en de betalingsvoorwaarden, en alle andere noodzakelijk geachte zaken overeen.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Vóór de inleiding van de bemiddelingsprocedure overeenkomstig de wet komen de partijen samen met de bemiddelaar overeen om onder meer de vergoeding van de tussenpersoon en de voorwaarden voor de betaling ervan vast te stellen, alsmede alle andere kosten van de procedure. Daarom is het niet mogelijk te voorzien in de kosten van bemiddeling. Dit hangt voornamelijk af van de complexiteit van de zaak.

Is het mogelijk om een overeenkomst tot stand te brengen — resultaat van de bemiddeling?

Indien de partijen een schikking treffen, wordt een schriftelijke schikking opgesteld door de bemiddelaar en kunnen de partijen samen, of met de uitdrukkelijke instemming van de andere partijen, bij de rechtbank een verzoek tot tenuitvoerlegging van de schikking indienen. In dat geval moet het op dezelfde wijze worden uitgevoerd als een rechterlijke uitspraak.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/03/2020