Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacija v državah članicah - Ciper

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Na koga se obrniti?

Za informacije o postopku mediacije na Cipru se obrnite na Ministrstvo za pravosodje in javni red ali ciprsko odvetniško zbornico ali ciprsko Gospodarsko zbornico ali znanstveno zbornico Cipra.

Na katerih področjih je uporaba mediacije dopustna in bolj razširjena?

Za rešitev kakršnega koli civilnega spora, čezmejne ali ne, vključno s trgovinskim sporom, obstaja možnost, da se s soglasjem vpletenih strani uporabi postopek mediacije. Zakon se ne uporablja za družinske spore ali za delovne spore, ki niso vključeni v čezmejne spore.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

V skladu z zakonom o nekaterih vidikih mediacije v civilnih zadevah iz leta 2012 (zakon št. 159 (I)/2012) se stranke ravnajo po evropski varuhinji človekovih pravic. Postopek je neformalen. Pogodbenici se v posvetovanju z mediatorjem dogovorita o načinu izvedbe postopka, njegovem trajanju, zaupnosti postopkov, plačilu mediatorja in plačilnih pogojih, ter o kateri koli drugi zadevi, ki se ji zdi potrebna.

Kakšna so stroški mediacije?

V skladu z zakonom se stranki pred začetkom postopka mediacije skupaj z mediatorjem dogovorita, da bosta med drugim določili plačilo posrednika in pogoje njegovega plačila ter vse druge stroške postopka. Stroškov mediacije torej ni mogoče predvideti. To bo odvisno predvsem od zapletenosti zadeve.

Ali je mogoče izvajati sporazum – rezultat mediacije?

Če stranki dosežeta dogovor o poravnavi, mediator pisno sestavi dogovor o poravnavi ali pa ena od strani skupaj z izrecnim soglasjem drugih sestavi zahtevo za izvršitev dogovora o poravnavi. V tem primeru bi jo bilo treba izvršiti enako kot sodbo sodišča.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/03/2020