Mirenje u državama članicama - Cipar

Restaurer

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Kome se obratiti?

Za informacije o postupku mirenja u Cipru obratite se Ministarstvu pravosuđa i javnog reda ili Ciparskoj odvjetničkoj komori ili ciparskoj trgovačkoj i industrijskoj komori ili znanstvenom vijeću Cipra.

U kojim je područjima uporaba mirenja dopuštena i uobičajenija?

Postoji mogućnost da se, uz suglasnost uključenih strana, primjenjuje postupak mirenja kako bi se riješio svaki građanski spor, neovisno o tome je li prekogranični ili ne, uključujući trgovački spor. Zakon se ne primjenjuje na obiteljske sporove ili na radne sporove koji nisu uključeni u prekogranične sporove.

Postoje li posebna pravila koja treba poštovati?

U skladu sa Zakonom o određenim aspektima posredovanja u građanskim stvarima iz 2012. (Zakon 159 (I)/2012), stranke vode Europski ombudsman. Postupak je neformalan. Stranke se dogovaraju, uz savjetovanje s posrednikom, kako je postupak proveden, njegovo trajanje, povjerljivost postupka, naknadu za medijatora i uvjete plaćanja te sva druga pitanja koja se smatraju potrebnima.

Koliki je trošak mirenja?

U skladu sa zakonom, prije pokretanja postupka mirenja stranke su suglasne, zajedno s posrednikom, da, među ostalim, odrede naknadu posrednika i uvjete njegova plaćanja, kao i sve druge troškove postupka. Stoga nije moguće predvidjeti trošak mirenja. To će uglavnom ovisiti o složenosti predmeta.

Je li moguće provesti sporazum – rezultat posredovanja?

Ako stranke postignu sporazum o nagodbi, medijator može sastaviti pisani sporazum o nagodbi, a stranke zajedno ili jedna od njih uz izričitu suglasnost drugih stranaka mogu sa sudom podnijeti zahtjev za izvršenje sporazuma o nagodbi. U tom slučaju odluku treba izvršiti na isti način kao i sud.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2020