Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Cypr

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


Z kim należy się skontaktować?

W celu uzyskania informacji na temat mediacji na Cyprze należy skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieprawnikiem zarejestrowanym na Cyprze.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Z mediacji można korzystać w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jeżeli strony sporu wyrażą na to zgodę.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Inaczej niż w przypadku innej formy alternatywnego rozstrzygania sporów (arbitrażu), nie istnieją odrębne przepisy prawa  regulujące postępowanie mediacyjne, a zatem nie ma specjalnych reguł, do których należy się stosować podczas mediacji.

Uwaga: Do Izby Reprezentantów (Βουλή των Αντιπροσώπων) wniesiono projekt ustawy dotyczącej szczególnie kwestii mediacji w sprawach rodzinnych. Projekt ten jest obecnie przedmiotem debaty.

Jakie są koszty mediacji?

Stawki opłat z tytułu mediacji nie są określone; zasadniczo zależą one od złożoności sprawy i pozycji mediatora.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Wynik mediacji nie ma statusu wyroku, który mógłby być wykonany w takim sam sposób jak wyrok sądu.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 08/02/2017