Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides - Tšehhi

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Miks mitte lahendada vaidlusi vahenduse teel, selle asemel et pöörduda kohtusse?

Tegemist on alternatiivse vaidluste lahendamise vormiga, mille puhul vahendaja aitab vaidluse pooltel kokkuleppele jõuda. Vahendusmenetluse kasutamise eelis on aeg, mis säästetakse selle vaidluste lahendamise vormi kasutamisega (võrreldes pika kohtuasjaga) ja sageli ka rahaline sääst (võrreldes kohtuasja kuludega).


Kellega ühendust võtta?

Kriminaalmenetluse raames on kuriteo toimepanija ja ohvri vahelise kuriteo tagajärgedega tegelemise keskseks vahendusasutuseks Tšehhi Vabariigi Lingil klikates avaneb uus akenkriminaalhooldus- ja vahendusteenistus. Selle teenuse osutamise eest vastutab Tšehhi Vabariigi Justiitsministeerium.

Tsiviilõiguses vahenduse saamiseks võite võtta ühendust ühega seda teenust pakkuvatest vahendajatest. Tšehhi Vabariigis töötavate vahendajate kontaktandmed leiate erinevatelt veebisaitidelt, sisestades otsingusõna „vahendus“.

Vahendajate nimekiri on kättesaadav näiteks Tšehhi Vabariigi vahendajate liidu, Tšehhi advokatuuri ning Tšehhi Vabariigi vahekohtu- ja vahendusmenetluse liidu veebisaitidel. Tšehhi Vabariigi kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse kontaktandmed, mis on asjaomaste ringkonnakohtute pädevuses, on teenistuse veebilehel.

Vahendusmenetlust käsitleva seaduse nr 202/2012 alusel registreeritud vahendajate nimekiri, mida haldab Tšehhi Vabariigi Justiitsministeerium, on kättesaadav aadressil:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Vahenduse valdkonnas tegutsevad mitmed muud valitsusvälised organisatsioonid ja üksused.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendus on lubatud igas õigusvaldkonnas, välja arvatud juhul, kui see on õigusaktidega välistatud. See hõlmab perekonnaõigust, äriõigust ja kriminaalõigust. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt võib eesistuja vajaduse korral anda pooltele korralduse kohtuda vahendajaga esialgu 3 tundi. Sellisel juhul võib ta menetluse peatada kuni 3 kuuks.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Jah, vahendusmenetlust reguleerib seadus nr 202/2012 vahendusmenetluse kohta ja kriminaalmenetluse valdkonnas seadus nr 257/2000 Tšehhi Vabariigi kriminaalhoolduse ja vahenduse teenistuse kohta.

Teave ja koolitus

Vahendusmenetlust käsitleva seaduse nr 202/2012 alusel tegutsevad registreeritud vahendajad peavad edukalt sooritama kutseeksami Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi määratud komisjonis. Tšehhi Vabariigi kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuses seaduse nr 257/2000 Coll. kohaselt töötav vahendaja peab sooritama kvalifikatsioonieksami.

Kriminaalõigussüsteemis tegutsevate vahendajate koolituse tagab kriminaalhoolduse ja vahenduse talitus; koolitust muu kui kriminaalvahenduse valdkonnas pakuvad mitmed asutused ja haridusasutused.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse pakutav vahendusteenus on tasuta või maksab selle kulud riik.

Kui kohus peatab menetluse muus kui kriminaalasjas ja nõuab, et pooled korraldaksid vahendajaga esimese kohtumise, hüvitatakse vahenduskohtumise esimesed 3 tundi vastavalt rakendusaktides sätestatud määrale (400 Tšehhi krooni iga alanud tunni eest) ning selle tasu maksavad pooled võrdselt (kui pooled on kohtulõivust vabastatud, maksab selle riik). Kui vahendusmenetlus jätkub üle 3 tunni, kannavad edasise vahenduse kulud võrdselt osalejad, kuid summa ulatuses, milles on kokku leppinud vahendaja ja vahendusmenetluse osalised, st vaidluse pooled.

Kas vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kokkulepet saab jõustada?

Lingil klikates avaneb uus akenDirektiiv 2008/52/EÜ võimaldab vaidluspooltel nõuda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist. Tsiviilasjas vahendusmenetluse poolte vahelise kokkuleppe võib esitada kohtule heakskiitmiseks seoses edasiste menetlustega. Prokurör ja kohus võivad kriminaalmenetluse raames kriminaalasja lahendamisel arvesse võtta kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse esitatud vahendusmenetluse tulemusi.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/11/2020