Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Repubblika Ċeka

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim bil-medjazzjoni?

Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution — ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet fit-tilwima jilħqu ftehim. Il-vantaġġ li tuża l-medjazzjoni huwa l-ħin li tiffranka meta tuża din il-forma ta’ soluzzjoni tat-tilwim (b’paragun ma’ każ fil-qorti, li jieħu fit-tul) u ta’ spiss frankar finanzjarju (meta mqabbel mal-ispejjeż ta’ każ fil-qorti).


Lil min għandek tikkuntattja?

Il-korp ċentrali għall-medjazzjoni bħala mod kif jiġu ttrattati l-konsegwenzi tar-reat bejn it-trasgressur u l-vittma fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali huwa Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidas-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka huwa responsabbli għat-twettiq tal-attivitajiet ta’ dan is-servizz.

Għall-medjazzjoni fi kwistjonijiet ta’ liġi ċivili, tista’ tikkuntattja wieħed mill-medjaturi li joffru dak is-servizz. Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f’diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix ‘medjazzjoni’.

Il-lista ta’ medjaturi tista’ tinstab, pereżempju, fuq is-siti web tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi tar-Repubblika Ċeka, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka u l-Unjoni għall-Proċeduri ta’ Arbitraġġ u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Wieħed jista’ jsib kuntatti fis-sit web tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka, li jaġixxi taħt il-mandat tal-qrati distrettwali rilevanti.

Il-lista ta’ medjaturi rreġistrata skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni, miżmuma mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka, hija disponibbli at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Għadd ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u entitajiet oħra jaħdmu fil-qasam tal-medjazzjoni.

F’liema oqsma huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’kull qasam tal-liġi, barra fejn hija eskluża bil-leġiżlazzjoni. Dan jinkludi il-liġi tal-familja, il-liġi kummerċjali u l-liġi kriminali. Skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-imħallef li jippresjedi jista’, fejn xieraq u xieraq, jordna lill-partijiet jiltaqgħu mal-medjatur għal perjodu inizjali ta’ 3 siegħa. F’każijiet bħal dawn, hija tista’ tissospendi l-proċedimenti sa 3-il xahar.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Iva, il-medjazzjoni hija rregolata mill-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni u, fil-qasam tal-proċedimenti kriminali, mill-Att Nru 257/2000 dwar is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka.

Informazzjoni u taħriġ

Il-medjaturi rreġistrati li joperaw skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni għandhom jgħaddu b’suċċess minn eżami professjonali quddiem kumitat maħtur mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka. Medjatur li jaħdem taħt is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka skont l-Att Nru 257/2000 Coll., is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka għandu jgħaddi minn eżami ta’ kwalifika.

It-taħriġ ta’ medjaturi li jaġixxu fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja kriminali huwa żgurat mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni; it-taħriġ fil-qasam tal-medjazzjoni mhux kriminali huwa offrut minn firxa ta’ korpi u istituzzjonijiet edukattivi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Medjazzjoni pprovduta mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni hija bla ħlas, jew l-ispejjeż jitħallsu mill-Istat.

Jekk il-qorti tissospendi l-proċedimenti f’każ mhux kriminali u tordna lill-partijiet biex jagħmlu l-ewwel laqgħa mal-medjatur, l-ewwel 3 siegħa tal-laqgħa ta’ medjazzjoni għandha tiġi rimborżata bir-rata stabbilita fil-leġiżlazzjoni implimentattiva (CZK 400 għal kull siegħa mibdija) u din it-tariffa għandha titħallas b’mod ugwali mill-partijiet (jekk il-partijiet huma eżentati mill-miżati tal-qorti, din titħallas mill-Istat). Fil-każ ta’ kontinwazzjoni tal-medjazzjoni għal aktar minn 3 siegħa, l-ispejjeż ta’ medjazzjoni ulterjuri għandhom jitħallsu b’mod ugwali mill-parteċipanti, iżda fil-livell tal-ammont miftiehem bejn il-medjatur u l-parteċipanti fil-medjazzjoni, jiġifieri l-partijiet fit-tilwima.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2008/52/KE tippermetti litiganti jirrikjedu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir infurzabbli. Ftehim bejn il-partijiet fil-medjazzjoni f’każ ċivili jista’ jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni fil-kuntest ta’ proċedimenti ulterjuri. Ir-riżultati ta’ medjazzjoni li tkun saret fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni jistgħu jitqiesu mill-prosekutur pubbliku u l-qorti fid-deċiżjoni tagħhom fil-każ partikolari.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2020