Mirenje u zemljama EU-a

Csehország

Zašto svoj spor umjesto odlaska na sud ne biste riješili mirenjem? To je oblik alternativnog rješavanja sporova (ARS), pri čemu izmiritelj pomaže strankama u sporu da postignu dogovor. Prednost upotrebe mirenja jest vrijeme ušteđeno upotrebom tog oblika rješavanja sporova (u usporedbi s dugotrajnim sudskim postupkom) i, često, financijske uštede (u usporedbi s troškovima sudskog postupka).

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Kome se obratiti?

Središnje tijelo za mirenje kao način rješavanja posljedica kaznenog djela između počinitelja i žrtve u kontekstu kaznenog postupka je Češka služba za probaciju i mirenje. Ministarstvo pravosuđa Češke Republike odgovorno je za obavljanje djelatnosti te službe.

Za mirenje u građanskim stvarima možete se obratiti izmiritelju koji nudi tu uslugu. Kontakti za miritelje koji rade u Češkoj mogu se pronaći na različitim internetskim stranicama unošenjem pojma „posredovanje” pri pretraživanju.

Popis miritelja može se pronaći, na primjer, na internetskim stranicama Udruženja posrednika Češke Republike, Češke odvjetničke komore i Saveza za arbitražni postupak i postupak mirenja Češke Republike. Kontakti Službe za probaciju i mirenje Češke Republike, koja djeluje u nadležnosti odgovarajućih okružnih sudova, mogu se pronaći na internetskim stranicama Službe.

Popis izmiritelja registriranih na temelju Zakona br. 202/2012 o mirenju, koji vodi Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, dostupan je na:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Niz drugih nevladinih organizacija i subjekata djeluje u području posredovanja.

U kojim je područjima primjena mirenja dopustiva i/ili najčešća?

Mirenje je dopušteno u svim područjima prava, osim ako je isključeno zakonodavstvom. To uključuje obiteljsko, trgovačko i kazneno pravo. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku predsjedavajući sudac može, prema potrebi i prikladno, strankama naložiti da se sastanu s medijatorom na početno razdoblje od 3 sata. U takvim slučajevima može zastati s postupkom na najviše 3 mjeseca.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Da, mirenje je uređeno Zakonom br. 202/2012 o mirenju i, u području kaznenog postupka, Zakonom br. 257/2000 o Službi za probaciju i mirenje Češke Republike.

Informacije i osposobljavanje

Registrirani izmiritelji koji djeluju u skladu sa Zakonom br. 202/2012 o mirenju moraju uspješno položiti stručni ispit pred povjerenstvom koje imenuje Ministarstvo pravosuđa Češke Republike. Izmiritelj koji radi u okviru Službe za probaciju i mirenje Češke Republike u skladu sa Zakonom br. 257/2000 zb., češka služba za probaciju i mirenje mora položiti kvalifikacijski ispit.

Osposobljavanje miritelja koji djeluju u okviru kaznenopravnog sustava osigurava Služba za probaciju i posredovanje; osposobljavanje u području nekaznenog posredovanja nudi niz tijela i obrazovnih ustanova.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje koje pruža Uprava za probaciju i mirenje besplatno je ili troškove plaća država.

Ako sud zastane s postupkom u nekaznenom predmetu i naređuje strankama da održe prvi sastanak s izmiriteljem, prva tri sata sastanka o mirenju nadoknađuju se po stopi utvrđenoj u provedbenom zakonodavstvu (400 CZK za svaki započeti sat), a tu pristojbu plaćaju stranke u jednakom iznosu (ako su stranke oslobođene sudskih pristojbi, plaća je država). U slučaju nastavka mirenja nakon 3 sata, troškove daljnjeg posredovanja podjednako snose sudionici, ali na razini iznosa dogovorenog između izmiritelja i sudionika u medijaciji, tj. stranaka u sporu.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

Direktivom 2008/52/EZ omogućuje se strankama u sporu da zahtijevaju da pisani sporazum koji proizlazi iz mirenja postane izvršiv. Sporazum između stranaka u mirenju u građanskom predmetu može se podnijeti sudu na odobrenje u kontekstu daljnjih postupaka. Državni odvjetnik i sud mogu uzeti u obzir rezultate mirenja koje je Služba za probaciju i mirenje pružila u kontekstu kaznenog postupka u svojoj odluci u određenom predmetu.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.