Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Češka

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Zašto svoj spor umjesto odlaska na sud ne biste riješili mirenjem?

To je oblik alternativnog rješavanja sporova (ARS), pri čemu izmiritelj pomaže strankama u sporu da postignu dogovor. Prednost upotrebe mirenja jest vrijeme ušteđeno upotrebom tog oblika rješavanja sporova (u usporedbi s dugotrajnim sudskim postupkom) i, često, financijske uštede (u usporedbi s troškovima sudskog postupka).


Kome se obratiti?

Središnje tijelo za mirenje kao način rješavanja posljedica kaznenog djela između počinitelja i žrtve u kontekstu kaznenog postupka je Češka Poveznica se otvara u novom prozoruslužba za probaciju i mirenje. Ministarstvo pravosuđa Češke Republike odgovorno je za obavljanje djelatnosti te službe.

Za mirenje u građanskim stvarima možete se obratiti izmiritelju koji nudi tu uslugu. Kontakti za miritelje koji rade u Češkoj mogu se pronaći na različitim internetskim stranicama unošenjem pojma „posredovanje” pri pretraživanju.

Popis miritelja može se pronaći, na primjer, na internetskim stranicama Udruženja posrednika Češke Republike, Češke odvjetničke komore i Saveza za arbitražni postupak i postupak mirenja Češke Republike. Kontakti Službe za probaciju i mirenje Češke Republike, koja djeluje u nadležnosti odgovarajućih okružnih sudova, mogu se pronaći na internetskim stranicama Službe.

Popis izmiritelja registriranih na temelju Zakona br. 202/2012 o mirenju, koji vodi Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, dostupan je na:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Niz drugih nevladinih organizacija i subjekata djeluje u području posredovanja.

U kojim je područjima primjena mirenja dopustiva i/ili najčešća?

Mirenje je dopušteno u svim područjima prava, osim ako je isključeno zakonodavstvom. To uključuje obiteljsko, trgovačko i kazneno pravo. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku predsjedavajući sudac može, prema potrebi i prikladno, strankama naložiti da se sastanu s medijatorom na početno razdoblje od 3 sata. U takvim slučajevima može zastati s postupkom na najviše 3 mjeseca.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Da, mirenje je uređeno Zakonom br. 202/2012 o mirenju i, u području kaznenog postupka, Zakonom br. 257/2000 o Službi za probaciju i mirenje Češke Republike.

Informacije i osposobljavanje

Registrirani izmiritelji koji djeluju u skladu sa Zakonom br. 202/2012 o mirenju moraju uspješno položiti stručni ispit pred povjerenstvom koje imenuje Ministarstvo pravosuđa Češke Republike. Izmiritelj koji radi u okviru Službe za probaciju i mirenje Češke Republike u skladu sa Zakonom br. 257/2000 zb., češka služba za probaciju i mirenje mora položiti kvalifikacijski ispit.

Osposobljavanje miritelja koji djeluju u okviru kaznenopravnog sustava osigurava Služba za probaciju i posredovanje; osposobljavanje u području nekaznenog posredovanja nudi niz tijela i obrazovnih ustanova.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje koje pruža Uprava za probaciju i mirenje besplatno je ili troškove plaća država.

Ako sud zastane s postupkom u nekaznenom predmetu i naređuje strankama da održe prvi sastanak s izmiriteljem, prva tri sata sastanka o mirenju nadoknađuju se po stopi utvrđenoj u provedbenom zakonodavstvu (400 CZK za svaki započeti sat), a tu pristojbu plaćaju stranke u jednakom iznosu (ako su stranke oslobođene sudskih pristojbi, plaća je država). U slučaju nastavka mirenja nakon 3 sata, troškove daljnjeg posredovanja podjednako snose sudionici, ali na razini iznosa dogovorenog između izmiritelja i sudionika u medijaciji, tj. stranaka u sporu.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektivom 2008/52/EZ omogućuje se strankama u sporu da zahtijevaju da pisani sporazum koji proizlazi iz mirenja postane izvršiv. Sporazum između stranaka u mirenju u građanskom predmetu može se podnijeti sudu na odobrenje u kontekstu daljnjih postupaka. Državni odvjetnik i sud mogu uzeti u obzir rezultate mirenja koje je Služba za probaciju i mirenje pružila u kontekstu kaznenog postupka u svojoj odluci u određenom predmetu.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2020