Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Tjeckien

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

I stället för att gå till domstol kan du försöka lösa din tvist genom medling.

Detta är en form av ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Fördelen med att använda medling är den tid som sparas genom att använda denna form av tvistlösning (jämfört med ett utdraget domstolsförfarande) och ofta en ekonomisk besparing (jämfört med kostnaderna för ett domstolsförfarande).


Vem ska du kontakta?

Det centrala organet för medling som ett sätt att hantera brottets konsekvenser mellan gärningsmannen och brottsoffret i samband med straffrättsliga förfaranden är Tjeckiens Länken öppnas i ett nytt fönsterskydds- och medlingsmyndighet. Republiken Tjeckiens justitieministerium ansvarar för att utföra denna tjänst.

För medling i civilrättsliga mål kan man vända sig till någon av de medlare som erbjuder denna tjänst. Det går att hitta kontaktuppgifter för medlare som arbetar i Tjeckien på olika webbplatser genom sökning på termen ”medling” (mediace).

Förteckningen över medlare finns till exempel på webbplatserna för Tjeckiens medlarförbund, Tjeckiens advokatsamfund och Tjeckiens skiljedoms- och medlingsförening. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten som arbetar inom de olika distriktsdomstolarnas går att hitta på denna tjänsts webbplats.

Förteckningen över medlare som registrerats enligt lag nr 202/2012 om medling, som upprätthålls av Tjeckiens justitieministerium, finns på at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Ett antal icke-statliga medlingsorganisationer och andra aktörer finns även.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom alla rättsområden, om annat inte föreskrivs i lagstiftningen. Detta inbegriper familje-, handelsrätt och straffrätt. Enligt civilprocesslagen kan ordföranden, när så är lämpligt och lämpligt, beordra parterna att träffa medlaren under en inledande period på 3 timmar. I sådana fall får den vilandeförklara förfarandet i upp till 3 månader.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Ja, medling regleras av lag nr 202/2012 om medling och, när det gäller straffrättsliga förfaranden, av lag nr 257/2000 om Tjeckiens skydds- och medlingsmyndighet.

Information och utbildning

Registrerade medlare som arbetar enligt lag nr 202/2012 om medling måste med godkänt resultat genomgå ett yrkesprov inför en kommitté som utses av Tjeckiens justitieministerium. En medlare som arbetar vid Tjeckiens skydds- och medlingsmyndighet enligt lag nr 257/2000 Coll., måste Tjeckiens skydds- och medlingsmyndighet genomgå ett kvalifikationsprov.

Utbildningen av medlare som sysslar med brottmål anordnas av Skyddstillsyns- och medlingstjänsten medan medlarutbildning på det civilrättsliga området erbjuds av en rad aktörer och utbildningsanstalter.

Vad kostar medling?

Medling genom Skyddstillsyns- och medlingstjänsten är gratis, eller så står staten för kostnaderna.

Om domstolen vilandeförklarar förfarandet i ett icke-brottmål och ålägger parterna att hålla ett första möte med medlaren, ska de första 3 timmarna av medlingssammanträdet ersättas enligt den taxa som fastställs i genomförandelagstiftningen (400 CZK för varje påbörjad timme) och denna avgift ska betalas lika av parterna (om parterna är befriade från domstolsavgifter, betalas avgiften av staten). Om medlingen fortsätter efter 3 timmar ska kostnaderna för ytterligare medling bäras lika av deltagarna, men på samma nivå som det belopp som medlaren och deltagarna i medlingen kommit överens om, dvs. parterna i tvisten.

Kan en medlingsöverenskommelse verkställas?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektiv 2008/52/EG gör det möjligt för parterna att kräva att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling görs verkställbar. En överenskommelse mellan medlingsparterna I ett tvistemål kan vid fortsatt rättgång föreläggas domstolen för godkännande. Resultatet av en medling som genom Skyddstillsyns- och medlingstjänstens försorg sker i ett brottmål kan beaktas av åklagaren och domstolen i deras beslut i en viss sak.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 17/11/2020