Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesul de mediere în statele membre - Republica Cehă

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: cehă.

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță?

Aceasta este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (CASL), prin care un mediator ajută părțile implicate într-un litigiu să ajungă la o înțelegere. Avantajul utilizării medierii constă în economia de timp realizată prin recurgerea la această cale de soluționare a litigiilor (în comparație cu durata unui proces în instanță) și, adesea, în economia de bani (în comparație cu costurile unui proces în instanță).


Pe cine puteți contacta?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de probațiune și mediere din Republica Cehă este organismul centralizat responsabil cu medierea ca mijloc de abordare a consecințelor unei infracțiuni între autorul infracțiunii și victimă în cadrul procedurilor penale. Ministerul Justiției răspunde de acest serviciu.

Pentru medierea în materie civilă, puteți contacta unul dintre mediatorii care oferă astfel de servicii. Datele de contact ale mediatorilor care activează în Republica Cehă pot fi găsite pe diferite site-uri internet prin introducerea termenului de căutare „mediere”.

O listă a mediatorilor se găsește, de exemplu, pe site-urile internet deținute de Asociația Mediatorilor din Cehia, Baroul din Cehia și Uniunea pentru proceduri de arbitraj și mediere din Republica Cehă. Datele de contact ale Serviciului de probațiune și mediere din Republica Cehă, care acționează în domeniul de competență al instanțelor judecătorești teritoriale corespunzătoare, se găsesc pe site-ul internet al serviciului. O listă cu mediatorii înregistrați în conformitate cu Legea nr. 202/2012 privind medierea, menținută de Ministerul Justiției, urmează a fi publicată în curând.

În domeniul medierii activează o serie de entități și organisme non-guvernamentale (ONG-uri) .

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Recurgerea la mediere este posibilă în orice domeniu juridic, cu excepția cazului în care este exclusă prin lege. Cel mai des se recurge la mediere în domenii precum dreptul familiei, dreptul comercial și dreptul penal. Conform Codului de procedură civilă, judecătorul care prezidează ședința de judecată poate dispune, dacă este practic și adecvat, ca părțile în proces să participe la o reuniune inițială, cu durata de trei ore, cu un mediator. În astfel de cazuri, procedurile în instanță pot fi suspendate pe o durată de până la trei luni.

Trebuie urmate reguli specifice?

Da, medierea este reglementată în prezent atât de Legea nr. 202/2012 privind medierea, cât și, în materie penală, de Legea nr. 257/2000 privind Serviciul de probațiune și mediere din Republica Cehă.

Informații și formare

Un mediator înregistrat care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 202/2012 trebuie să promoveze un examen profesional în fața unei comisii desemnate de Ministerul Justiției. Un mediator care acționează în cadrul Serviciului de probațiune și mediere în conformitate cu Legea nr. 257/2000 trebuie să promoveze un examen de calificare.

Formarea mediatorilor care activează în sistemul de justiție penală este asigurată de Serviciul de probațiune și mediere; formarea în domeniul medierii non-penale este furnizată de o varietate de organisme și instituții de învățământ.

Care sunt costurile medierii?

Medierea oferită de Serviciul de probațiune și mediere este gratuită sau costurile sunt suportate de către stat.

În cazul în care o instanță judecătorească suspendă procedurile într-o cauză civilă și dispune ca părțile să participe la o reuniune inițială cu un mediator, primele trei ore ale ședinței de mediere sunt plătite la rata prevăzută în legislația de punere în aplicare (400,00 CZK pentru fiecare oră începută), iar costul este împărțit în mod egal între cele două părți (dacă părțile sunt scutite de la plata taxelor judiciare, acestea sunt suportate de către stat). Atunci când medierea se prelungește peste trei ore, costurile suplimentare sunt împărțite în mod egal între cele două părți, până la suma convenită între mediator și părțile la mediere (și anume, părțile în proces).

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Directiva 2008/52/CE permite părților implicate într-un litigiu să solicite ca un acord scris care a rezultat din procesul de mediere să dobândească caracter executoriu. Un acord între părțile la medierea în materie civilă poate fi înaintat instanței spre aprobare în contextul procedurilor ulterioare. Rezultatele medierii oferite în materie penală de către Serviciul de probațiune și mediere pot fi luate în considerare de către procurorul de stat și de instanța judecătorească în deciziile acestora cu privire la un caz anume.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/06/2020