Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη - Γερµανία

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης στη Γερμανία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.


Με ποιον να επικοινωνήσουν;

Διάφοροι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες μεγαλύτερες ενώσεις:

Οι ενώσεις αυτές βοηθούν τα μέρη που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή διαμεσολαβητή στην εξεύρεση κατάλληλου διαμεσολαβητή.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Γενικά η διαμεσολάβηση επιτρέπεται όποτε τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους άλλες, εκτός της προσφυγής στον νόμο, για την επίλυση διαφορών και άλλων ζητημάτων. Οι συνηθέστεροι τομείς διαμεσολάβησης είναι το οικογενειακό δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο.

Ισχύουν εν προκειμένω ειδικοί κανόνες;

Στις 26 Ιουλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία ο νόμος περί διαμεσολάβησης (άρθρο 1 του νόμου για την προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, της 21 Ιουλίου 2012, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΟΔΓ, σελίδα 1577). Με τον εν λόγω νόμο, η διαμεσολάβηση ρυθμίστηκε για πρώτη φορά σε νομοθετικό επίπεδο στη Γερμανία. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω νόμου εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαμεσολάβηση (οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3). Ο νόμος περί διαμεσολάβησης υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας. Η οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ωστόσο, ο νόμος περί διαμεσολάβησης εφαρμόζεται σε κάθε διαμεσολάβηση που πραγματοποιείται στη Γερμανία, ανεξάρτητα από τη φύση της διαφοράς και τον τόπο διαμονής των μερών.

Ο γερμανικός νόμος περί διαμεσολάβησης θεσπίζει μόνο βασικές αρχές. Οι διαμεσολαβητές και τα μέρη θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας κατά τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Ο νόμος καθορίζει καταρχάς τους όρους «διαμεσολάβηση» και «διαμεσολαβητής» με στόχο την οριοθέτηση της διαμεσολάβησης έναντι άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Η διαμεσολάβηση αποτελεί δομημένη διαδικασία, κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη επιδιώκουν οικειοθελώς και υπεύθυνα, με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών, διακανονισμό των οικείων διαφορών. Οι διαμεσολαβητές είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα πρόσωπα, χωρίς εξουσία λήψης αποφάσεων, τα οποία καθοδηγούν τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχουν αναλυτικοί διαδικαστικοί κανόνες για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης. Αντιθέτως, προβλέπονται διάφορες απαιτήσεις γνωστοποίησης και περιορισμοί δραστηριότητας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των διαμεσολαβητών. Επιπλέον, ρυθμίζεται ρητώς εκ του νόμου το απόρρητο των διαμεσολαβητών, περιλαμβανομένου του προσωπικού τους.

Στους διαδικαστικούς κανόνες (και άλλους κώδικες πολιτικής δικονομίας) ο νόμος δημιουργεί διάφορα κίνητρα για την προώθηση συναινετικής επίλυσης των διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη μελλοντική κατάθεση δικογράφου προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια θα αναφέρουν εάν έχουν προβεί σε εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω διαμεσολάβησης, για παράδειγμα, και αν ενσκήπτουν, κατά την άποψή τους, λόγοι για μια τέτοια διαδικασία. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να προτείνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη χρήση διαμεσολάβησης ή άλλων εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών και, εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη επαναλάβουν την εν λόγω πρόταση, να διατάξει την αναστολή της διαδικασίας. Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται οικονομική συνδρομή όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με το άρθρο 278 (5) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει τους διαδίκους σε ορισθέντα και μη αποφασίζοντα δικαστή (Güterichter) για τους σκοπούς της ακροαματικής διαδικασίας συμβιβασμού και για περαιτέρω προσπάθειες ποιότητας. Ο ναυλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκπλήρωσε τη νομική υποχρέωσή της να υποβάλει έκθεση στο Bundestag σχετικά με τα αποτελέσματα του νόμου πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου στην έκθεσή της της 20 Ιουλίου 2017. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστότοπο. Δείχνει ότι η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων στη Γερμανία δεν χρησιμοποιείται ακόμη στον επιθυμητό βαθμό. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει άμεσα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα. Ωστόσο, βάσει των πορισμάτων της έκθεσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους για την καλύτερη επίτευξη του στόχου της προώθησης της διαμεσολάβησης που επιδιώκει ο νόμος περί διαμεσολάβησης.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Γενικές πληροφορίες διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών.

Δεν διατίθεται συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων του διαμεσολαβητή. Επίσης, η πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή δεν είναι περιορισμένη. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να μεριμνούν, με δική τους ευθύνη και μέσω κατάλληλης κατάρτισης, ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία, προκειμένου να καθοδηγούν τα ενδιαφερόμενα μέρη με επιδεξιότητα κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Ο νόμος ορίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους που οφείλει να παρέχει κατά κανόνα η κατάλληλη κατάρτιση. Όσοι πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις μπορούν να εκτελούν το καθήκον του διαμεσολαβητή. Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας ή συγκεκριμένη βασική κατάρτιση με πανεπιστημιακό πτυχίο.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών έχει κάνει χρήση της εξουσιοδότησής του για την έκδοση κανονιστικής απόφασης με τον «κανονισμό για την κατάρτιση των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών», ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και την περαιτέρω κατάρτιση του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, καθώς και τις απαιτήσεις για τα ιδρύματα κατάρτισης.

Δεν προβλέπεται επίσημη διαδικασία.

Κατάρτιση παρέχεται από συνδέσμους, ενώσεις, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση αμείβεται. Η πληρωμή συμφωνείται μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των ενδιαφερομένων μερών.

Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να ρυθμίζει τις αμοιβές για τη διαμεσολάβηση, ούτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα έξοδα. Εκτιμώμενη αμοιβή 80 EUR ως 250 EUR/ώρα θεωρείται ρεαλιστική.

Μπορεί να επιβληθεί η τήρηση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Κατ’ αρχήν, οι συμφωνίες διαμεσολάβησης μπορούν να εκτελεστούν με τη βοήθεια δικηγόρου (που ενεργεί ως δικηγόρος) ή συμβολαιογράφου (ως δημόσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, άρθρα 796α έως 796γ, 794 (1) (5) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Συναφείς σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverband Mediation e.V.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDeutscher Anwaltsverein (Γερμανική Ένωση Δικηγόρων)


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2020