Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ġermanja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Fil-Ġermanja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti legali huma kollha konxji mill-benefiċċji tal-medjazzjoni.


Lil min għandek tikkuntattja?

Hemm għadd ta’ organizzazzjonijiet li joffru servizzi ta’ medjazzjoni. Hawn taħt tinsab lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-assoċjazzjonjiet il-kbar:

Dawn l-assoċjazzjonijiet jappoġġjaw lill-partijiet li jixtiequ jużaw medjatur biex isibu medjatur xieraq.

F’liema oqsma r-rikors għall-medjazzjoni huwa ammissibbli u/jew partikolarment komuni?

B’mod ġenerali, meta ma jkun hemm l-ebda rekwiżit legali formali li tip partikolari ta’ tilwima jew kwistjoni trid tiġi ttrattata fil-qorti, il-medjazzjoni hija dejjem permessa. L-aktar oqsma komuni għall-medjazzjoni huma l-liġi tal-familja, il-liġi tas-suċċessjoni u l-liġi kummerċjali.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Fil-26 ta’ Lulju 2012, l-Att dwar il-Medjazzjoni (Mediationsgesetz), l-Artikolu 1 tal-Att li jippromwovi l-medjazzjoni u proċeduri oħra għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim barra mill-qorti tat-21 ta’ Lulju 2012, ippubblikat: bundesgesetzblatt I, p. 1577, daħal fis-seħħ fil-Ġermanja. Din kienet l-ewwel biċċa leġiżlazzjoni biex formalment tirregola s-servizzi ta’ medjazzjoni fil-Ġermanja. L-att jittrasponi wkoll id-Direttiva Ewropea dwar il-Medjazzjoni fil-liġi Ġermaniża (id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ippubblikata fil-ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3). Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar il-Medjazzjoni Ġermaniż jaqbeż ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea; Id-Direttiva tapplika biss għat-tilwim transkonfinali ċivili u kummerċjali. Madankollu, l-Att dwar il-Medjazzjoni japplika għall-medjazzjoni kollha li ssir fil-Ġermanja, irrispettivament min-natura tat-tilwima u l-post ta’ residenza tal-partijiet.

L-att dwar il-Medjazzjoni Ġermaniż jistabbilixxi biss prinċipji essenzjali. Il-medjaturi u l-partiti għandu jkollhom ambitu wiesa’ ta’ immanuvrar fit-twettiq tal-medjazzjoni. L-att inizjalment jiddefinixxi t-termini “medjazzjoni” u “medjatur”, biex jiddifferenzjaw il-medjazzjoni minn forom oħra ta’ soluzzjoni ta’ tilwim. Skont l-Att, il-medjazzjoni hija proċess strutturat li bih il-partijiet implikati volontarjament u awtonomament ifittxu forma ta’ soluzzjoni ta’ tilwim reċiproku bl-għajnuna ta’ medjatur wieħed jew aktar. Il-medjaturi huma persuni indipendenti u imparzjali, mingħajr setgħa ta’ deċiżjoni, li jiggwidaw lill-partijiet ikkonċernati permezz tal-proċedura ta’ medjazzjoni. L-att deliberatament jevita li jistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta preċiż għall-proċedura ta’ medjazzjoni. Madankollu, din tistabbilixxi għadd ta’ obbligi ta’ divulgazzjoni u restrizzjonijiet fuq l-attività, biex tipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-professjoni tal-medjatur. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni formalment tobbliga lill-medjaturi jżommu kunfidenzjalità stretta mal-klijent.

L-att jippromwovi soluzzjoni ta’ tilwim reċiproku billi jinkludi numru ta’ inċentivi differenti fil-kodiċi proċedurali uffiċjali (eż. il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Zivilprozessordnung). Minn issa ‘l quddiem, pereżempju, meta l-partijiet jippreżentaw rikors f’qorti ċivili, huma jkollhom jgħidu jekk huma jkunux diġà ppruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta’ miżuri barra mill-qorti, bħall-medjazzjoni, u jekk hemmx raġunijiet speċifiċi biex ma tiġix ikkunsidrata din l-azzjoni. Il-Qorti tista’ barra minn hekk tissuġġerixxi li l-partijiet jippruvaw isolvu l-kunflitt permezz ta’ medjazzjoni, jew forma oħra ta’ soluzzjoni barra mill-qorti; jekk il-partijiet jirrifjutaw li japplikaw din l-għażla, il-Qorti tista’ tagħżel li tissospendi l-proċedimenti. Għalissa mhijiex prevista għajnuna legali għall-medjazzjoni. Skont l-Artikolu 278 (5) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, il-qorti tista’ tirreferi lill-partijiet għall-fini tan-negozjati u għal testijiet ta’ kwalità ulterjuri lil imħallef maħtur għal dak l-iskop u li ma jkollux is-setgħa li jieħu d-deċiżjoni. Il-kittieb Güter jista’ juża l-metodi kollha tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti, inkluża l-medjazzjoni.

Permezz tar-rapport tiegħu tat-20 ta’ Lulju 2017, il-Gvern Federali osserva l-obbligu legali tiegħu li jagħti rendikont lill-Bundestag ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar l-effetti tal-liġi. Ir-rapport jinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida hawn. Dan juri li l-medjazzjoni għadha mhix użata bħala għodda alternattiva għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti fil-Ġermanja sal-punt li jkun tajjeb. Ir-rapport ma jipprovdix miżuri leġiżlattivi immedjati. Madankollu, abbażi tas-sejbiet tar-rapport, il-Gvern Federali ser jeżamina kif l-objettiv tal-liġi ta’ medjazzjoni li tiġi promossa l-medjazzjoni jista’ jintlaħaq aħjar.

Informazzjoni u taħriġ

Informazzjoni ġenerali tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja uIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Protezzjoni tal-Konsumatur (http://www.bmjv.de/).

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-profil professjonali ta’ medjatur. Bl-istess mod, l-aċċess għall-professjoni mhuwiex ristrett. Il-medjaturi huma responsabbli biex jiżguraw li jkollhom l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa (permezz ta’ taħriġ xieraq u korsijiet ta’ żvilupp ulterjuri) biex jiggwidaw b’mod affidabbli lill-partijiet permezz tal-proċess ta’ medjazzjoni. Il-liġi Ġermaniża tistabbilixxi l-għarfien ġenerali, il-kompetenzi u l-proċeduri li għandhom ikunu koperti minn taħriġ xieraq minn qabel. Kull persuna li tissodisfa dawn il-kriterji tista’ taħdem bħala medjatur. M’hemm l-ebda età minima stabbilita, u l-ebda rekwiżit, pereżempju, li medjatur irid ikun segwa kors ta’ studju ta’ livell universitarju.

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur għamel użu mill-awtorizzazzjoni tiegħu biex joħroġ regolament permezz tar- “Regolament dwar it-taħriġ ta’ medjaturi ċċertifikati” u stabbilixxa aktar regoli dettaljati dwar it-taħriġ tal-medjatur iċċertifikat u dwar it-taħriġ tal-medjatur iċċertifikat, kif ukoll ir-rekwiżiti għal stabbilimenti ta’ taħriġ.

Għalissa ma hija prevista l-ebda inizjattiva formali.

Bħalissa qed jiġi offrut taħriġ ta’ medjaturi minn assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u individwi.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Hemm ħlas għall-medjazzjoni. Il-ħlas għandu jkun maqbul bejn il-medjatur privat u l-partijiet ikkonċernati.

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tirregola d-drittijiet għal medjazzjoni, u lanqas ma hemm statistika dwar l-ispejjeż. Huwa realistiku li wieħed jassumi li tariffi fis-siegħa jistgħu jvarjaw bejn wieħed u ieħor minn EUR 80 sa EUR 250.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Fil-prinċipju, ftehim ta’ medjazzjoni jista’ jiġi infurzat bl-għajnuna ta’ avukat (bħala paragun mil-liġi) jew nutar (bħala att notarili pubbliku § § 796a sa 796c, Artikolu 794(1) (5) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni tal-Familja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesverband Medjazzjoni e.V. (Assoċjazzjoni Federali tal-Medjazzjoni)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesverband medjazzjoni fl-ekonomija u d-dinja tax-xogħol

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati Ġermaniża


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019