Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesul de mediere în statele membre - Germania

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Mai degrabă decât să mergeți în instanță, de ce să nu încercați să soluționați litigiul prin mediere? Aceasta este o măsură alternativă de soluționare a litigiilor (SAL), prin care un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru a ajunge la un acord. În Germania, autoritățile publice și profesioniștii din domeniul juridic sunt conștienți de beneficiile medierii.


Pe cine puteți contacta?

Există o serie de organizații care oferă servicii de mediere. Vă rugăm să consultați mai jos pentru o listă neexhaustivă a unor asociații mai mari:

Aceste asociații sprijină părțile care doresc să utilizeze un mediator pentru a găsi un mediator adecvat.

În ce domenii recursul la mediere este admisibil și/sau deosebit de comun?

În general, atunci când nu există nicio cerință legală formală conform căreia un anumit tip de litigiu sau de chestiune trebuie soluționat în instanță, medierea este întotdeauna permisă. Cele mai comune domenii de mediere sunt dreptul familiei, dreptul succesoral și dreptul comercial.

Trebuie urmate proceduri specifice?

La 26 iulie 2012, Legea privind medierea (Mediationsgesetz), articolul 1 din lege, de promovare a medierii și a altor proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor din 21 iulie 2012, publicată: bundesgesetzblatt I, p. 1577, a intrat în vigoare în Germania. Acesta a fost primul act legislativ de reglementare formală a serviciilor de mediere din Germania. Legea transpune, de asemenea, Directiva privind medierea europeană în legislația germană (Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială, publicată în JO L 136, 24.5.2008, p. 3). Domeniul de aplicare al legii germane privind medierea depășește cerințele directivei europene; Directiva se aplică numai în cazul litigiilor transfrontaliere civile și comerciale. Cu toate acestea, Legea privind medierea se aplică tuturor medierii efectuate în Germania, indiferent de natura litigiului și de locul de reședință al părților.

Legea germană privind medierea stabilește numai principii esențiale. Mediatorii și părțile ar trebui să aibă o marjă largă de manevră în desfășurarea medierii. Legea definește inițial termenii „mediere” și „mediator”, pentru a diferenția medierea de alte forme de soluționare a litigiilor. În conformitate cu legea, medierea este un proces structurat prin care părțile implicate caută în mod voluntar și autonom o formă de soluționare reciprocă cu ajutorul unuia sau mai multor mediatori. Mediatorii sunt persoane independente și imparțiale, fără putere de decizie, care ghidează părțile în cauză prin intermediul procedurii de mediere. Actul evită în mod deliberat stabilirea unui cod precis de conduită pentru procedura de mediere. Cu toate acestea, directiva prevede o serie de obligații de divulgare și de restricții privind activitatea, pentru a proteja independența și imparțialitatea profesiei de mediator. În plus, legislația obligă în mod oficial mediatorii să păstreze confidențialitatea strictă a clienților.

Legea promovează soluționarea reciprocă a litigiilor prin includerea mai multor stimulente în codurile de procedură oficiale (de exemplu Codul de procedură civilă, Zivilprozessordnung). De acum înainte, de exemplu, atunci când părțile inițiază o acțiune în fața unei instanțe civile, aceștia vor trebui să spună dacă au încercat deja să soluționeze problema prin măsuri extrajudiciare, cum ar fi medierea, și dacă există motive specifice pentru a nu lua în considerare această acțiune. Instanța poate sugera, de asemenea, ca părțile să încerce să soluționeze conflictul prin mediere sau printr-o altă formă de soluționare extrajudiciară; în cazul în care părțile refuză să aplice această opțiune, Curtea poate alege să suspende procedura. Pentru moment, nu se prevede acordarea de asistență judiciară pentru mediere. În conformitate cu articolul 278 alineatul (5) din Codul de procedură civilă, instanța poate trimite părțile în vederea negocierilor și a altor teste de calitate în fața unui judecător desemnat în acest scop și nu a fost împuternicit să ia decizia. Reclamantul din acțiunea principală poate utiliza toate metodele de soluționare a conflictelor, inclusiv medierea.

Prin raportul din 20 iulie 2017, guvernul federal a respectat obligația sa legală de a raporta Bundestagului la cinci ani de la intrarea în vigoare a legii privind efectele legii. Raportul este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouă aici. Aceasta arată că medierea nu este încă utilizată ca un instrument alternativ pentru soluționarea conflictelor în Germania, într-o măsură care ar fi de dorit. Raportul nu prevede măsuri legislative imediate. Cu toate acestea, pe baza constatărilor raportului, guvernul federal va examina modul în care obiectivul legii privind medierea de promovare a medierii poate fi realizat mai bine.

Informații și formare

Informații generale pot fi obținute pe site-ul Ministerului Federal al Justiției șiLinkul se deschide într-o fereastră nouă Protecției Consumatorilor (http://www.bmjv.de/).

Nu există nicio legislație care să definească profilul profesional al unui mediator. În mod similar, accesul la profesie nu este restricționat. Mediatorii sunt cei care trebuie să se asigure că dispun de cunoștințele și experiența necesare (prin cursuri de formare adecvate și prin cursuri de perfecționare) pentru a îndruma părțile în mod fiabil prin intermediul procesului de mediere. Legislația germană stabilește cunoștințele, competențele și procedurile generale care ar trebui să facă obiectul unei formări corespunzătoare prealabile. Orice persoană care îndeplinește aceste criterii poate funcționa ca mediator. Nu există nicio limită minimă stabilită și nicio cerință, de exemplu, ca un mediator să fi urmat un ciclu de studii de nivel superior.

Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorului a făcut uz de autorizația sa de a emite un regulament prin „Regulamentul privind formarea mediatorilor autorizați” și a stabilit norme mai detaliate privind formarea mediatorului certificat și privind formarea mediatorului certificat, precum și cerințe pentru unitățile de formare.

Pentru moment, nu este prevăzută nicio inițiativă formală.

În prezent, formarea mediatorului este asigurată de asociații, organizații, universități, întreprinderi și persoane fizice.

Care sunt costurile medierii?

Medierea este responsabilă de mediere. Plata se stabilește de comun acord între mediatorul privat și părțile în cauză.

Nu există legislație care să reglementeze taxele de mediere și nici nu există statistici cu privire la costuri. Este realist să se presupună că tarifele orare pot varia între 80 EUR și 250 EUR.

Acordurile de mediere sunt executorii?

În principiu, un acord de mediere poate fi pus în aplicare cu ajutorul unui avocat (în comparație cu legea) sau al unui notar (ca act notarial public § 796a-796c, articolul 794 alineatul (1) punctul (5) din Codul de procedură civilă).

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația federală pentru mediere familială

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBundesverband Mediation e.V. (Asociația federală a medierii

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBundesverband medierii în economie și lumea muncii

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul german


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 30/08/2019