Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacija v državah članicah - Nemčija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo, namesto da bi šli na sodišče? Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov, v katerem mediator pomaga strankama v sporu, da se sporazumeta. V Nemčiji se javni organi in pravni strokovnjaki zavedajo koristi mediacije.


Na koga se obrniti?

Storitve mediacije ponujajo številne organizacije. Spodaj je neizčrpen seznam nekaterih večjih združenj:

Ta združenja podpirajo strani, ki želijo uporabiti mediatorja, da bi našli ustreznega mediatorja.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali posebej pogosta?

Na splošno je mediacija vedno dovoljena, kadar ni formalne pravne zahteve, da je treba določeno vrsto spora ali zadeve obravnavati na sodišču. Najpogostejša področja mediacije so družinsko pravo, dedno pravo in gospodarsko pravo.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Zakon o mediaciji (Meditionsgesetz), člen 1 Zakona o spodbujanju mediacije in drugih postopkov za izvensodno reševanje sporov z dne 26. julija 2012, ki je bil objavljen 21. julija 2012 v Bundesgesetzblatt I, str. 1577, je začel veljati v Nemčiji. To je bil prvi zakonodajni akt, ki je formalno urejal storitve mediacije v Nemčiji. Zakon prenaša tudi evropsko direktivo o mediaciji v nemško zakonodajo (Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, objavljeno: UL L 136, 24.5.2008, str. 3). Področje uporabe nemškega zakona o mediaciji presega zahteve iz Evropske direktive; Direktiva se uporablja samo za čezmejne civilne in gospodarske spore. Vendar se zakon o mediaciji uporablja za vse mediacijo, ki se izvaja v Nemčiji, ne glede na naravo spora in stalno prebivališče strank.

Nemški zakon o mediaciji določa le osnovna načela. Mediatorji in stranke bi morali imeti širok manevrski prostor pri vodenju mediacije. Zakon najprej opredeljuje izraza „mediacija“ in „mediator“, da bi se razlikovalo med mediacijo in drugimi oblikami reševanja sporov. V skladu z zakonom je mediacija strukturiran postopek, po katerem so vpletene strani prostovoljno in samostojno iskali obliko medsebojnega reševanja sporov s pomočjo enega ali več mediatorjev. Mediatorji so neodvisne in nepristranske osebe, ki nimajo pooblastila za odločanje in vodijo zadevne stranke v postopku mediacije. Zakon se namerno izogiba oblikovanju natančnega kodeksa ravnanja za postopek mediacije. Vendar pa določa več obveznosti razkritja in omejitev dejavnosti, da se zaščitita neodvisnost in nepristranskost poklica mediatorja. Poleg tega zakonodaja mediatorjev uradno zavezuje, da ohranjajo strogo zaupnost strank.

Zakon spodbuja reševanje sporov z vključitvijo več različnih spodbud v uradne postopkovne kode (npr. zakonik o civilnem postopku, Zivilprozessordnung). Na primer, kadar stranke vložijo tožbo na civilnem sodišču, bodo morale navesti, ali so že skušale rešiti to vprašanje z izvensodnimi ukrepi, kot je mediacija, in ali obstajajo posebni razlogi za to, da se ta postopek ne obravnava. Sodišče lahko poleg tega predlaga, da stranki poskušata rešiti spor prek mediacije ali druge oblike zunajsodnega reševanja sporov; če stranke zavrnejo uporabo te možnosti, se lahko Sodišče odloči za prekinitev postopka. Pravna pomoč za mediacijo zaenkrat ni predvidena. V skladu s členom 278 (5) Zakonika o civilnem postopku lahko sodišče stranke za namen pogajanj in za nadaljnje preskuse kakovosti napoti na sodnika, ki je v ta namen imenovan in ni pooblaščen za sprejetje odločbe. Avtor lahko uporabi vse metode reševanja sporov, vključno z mediacijo.

Zvezna vlada je v poročilu z dne 20. julija 2017 izpolnila svojo pravno obveznost, da Bundestag pet let po začetku veljavnosti zakona o učinkih zakona obvesti o pravnih učinkih. Poročilo je na voljo na Povezava se odpre v novem oknu tej spletni strani. Dokazuje, da se mediacija še ne uporablja kot alternativno orodje za reševanje sporov v Nemčiji v tolikšni meri, kot bi bilo zaželeno. Poročilo ne predvideva takojšnjih zakonodajnih ukrepov. Vendar bo Zvezna vlada na podlagi ugotovitev iz poročila preučila, kako bi lahko bolje dosegli cilj mediacije, ki je cilj mediacije.

Informacije in usposabljanje

Splošne informacije so na voljo na spletni strani zveznega ministrstva za pravosodje inPovezava se odpre v novem oknu varstvo potrošnikov (http://www.bmjv.de/).

Ni zakonodaje, ki bi opredelila poklicni profil mediatorja. Podobno dostop do poklica ni omejen. Mediatorji so sami odgovorni za zagotavljanje potrebnega znanja in izkušenj (prek ustreznih tečajev usposabljanja in nadaljnjega razvoja) za zanesljivo usmerjanje strank v postopku mediacije. Nemško pravo določa splošno znanje, pristojnosti in postopke, ki jih je treba zajeti z ustreznim predhodnim usposabljanjem. Vsaka oseba, ki izpolnjuje ta merila, lahko deluje kot posrednik. Najnižja starost ni določena in nobena zahteva na primer, da se mora mediator ravnati po univerzitetni stopnji študija, ni določena.

Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov je pooblastilo za izdajo uredbe uporabilo z „Uredbo o usposabljanju pooblaščenih mediatorjev“ ter določilo podrobnejša pravila o usposabljanju pooblaščenega mediatorja in usposabljanju posredovanega mediatorja ter zahteve za ustanove za usposabljanje.

Zaenkrat ni predvidena nobena formalna pobuda.

Usposabljanje mediatorja trenutno zagotavljajo združenja, organizacije, univerze, podjetja in posamezniki.

Koliko stane mediacija?

Mediacija je brezplačna. O plačilu se dogovorita zasebni mediator in zadevni stranki.

Ni zakonodaje, ki bi urejala pristojbine za mediacijo, prav tako ni statističnih podatkov o stroških. Mogoče je predvidevati, da urne postavke znašajo približno od 80 EUR do 250 EUR.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Načeloma se lahko sporazum o mediaciji izvrši s pomočjo odvetnika (kot primerjavo z zakonom) ali notarja (kot javna notarska listina § od 796a do 796c, člen 794(1) (5) Zakonika o civilnem postopku).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za družinsko mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuBundesverband Mediation e.V. (Zvezno združenje za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuSodna mediacija v gospodarstvu in v svetu dela

Povezava se odpre v novem oknuCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Povezava se odpre v novem oknuZdruženje nemških odvetniških zbornic


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019