Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ġermanja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Fil-Ġermanja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti legali huma kollha konxji mill-benefiċċji tal-medjazzjoni.


Lil min għandek tikkuntattja?

Hemm għadd ta’ organizzazzjonijiet li joffru servizzi ta’ medjazzjoni. Hawn taħt tinsab lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-assoċjazzjonjiet il-kbar:

Dawn l-assoċjazzjonijiet jappoġġjaw lill-partijiet li jixtiequ jużaw medjatur biex isibu medjatur xieraq.

F’liema oqsma r-rikors għall-medjazzjoni huwa ammissibbli u/jew partikolarment komuni?

B’mod ġenerali, meta ma jkun hemm l-ebda rekwiżit legali formali li tip partikolari ta’ tilwima jew kwistjoni trid tiġi ttrattata fil-qorti, il-medjazzjoni hija dejjem permessa. L-aktar oqsma komuni għall-medjazzjoni huma l-liġi tal-familja, il-liġi tas-suċċessjoni u l-liġi kummerċjali.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Fil-26 ta’ Lulju 2012, l-Att dwar il-Medjazzjoni (Mediationsgesetz), l-Artikolu 1 tal-Att li jippromwovi l-medjazzjoni u proċeduri oħra għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim barra mill-qorti tat-21 ta’ Lulju 2012, ippubblikat: bundesgesetzblatt I, p. 1577, daħal fis-seħħ fil-Ġermanja. Din kienet l-ewwel biċċa leġiżlazzjoni biex formalment tirregola s-servizzi ta’ medjazzjoni fil-Ġermanja. L-att jittrasponi wkoll id-Direttiva Ewropea dwar il-Medjazzjoni fil-liġi Ġermaniża (id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ippubblikata fil-ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3). Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar il-Medjazzjoni Ġermaniż jaqbeż ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea; Id-Direttiva tapplika biss għat-tilwim transkonfinali ċivili u kummerċjali. Madankollu, l-Att dwar il-Medjazzjoni japplika għall-medjazzjoni kollha li ssir fil-Ġermanja, irrispettivament min-natura tat-tilwima u l-post ta’ residenza tal-partijiet.

L-att dwar il-Medjazzjoni Ġermaniż jistabbilixxi biss prinċipji essenzjali. Il-medjaturi u l-partiti għandu jkollhom ambitu wiesa’ ta’ immanuvrar fit-twettiq tal-medjazzjoni. L-att inizjalment jiddefinixxi t-termini “medjazzjoni” u “medjatur”, biex jiddifferenzjaw il-medjazzjoni minn forom oħra ta’ soluzzjoni ta’ tilwim. Skont l-Att, il-medjazzjoni hija proċess strutturat li bih il-partijiet implikati volontarjament u awtonomament ifittxu forma ta’ soluzzjoni ta’ tilwim reċiproku bl-għajnuna ta’ medjatur wieħed jew aktar. Il-medjaturi huma persuni indipendenti u imparzjali, mingħajr setgħa ta’ deċiżjoni, li jiggwidaw lill-partijiet ikkonċernati permezz tal-proċedura ta’ medjazzjoni. L-att deliberatament jevita li jistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta preċiż għall-proċedura ta’ medjazzjoni. Madankollu, din tistabbilixxi għadd ta’ obbligi ta’ divulgazzjoni u restrizzjonijiet fuq l-attività, biex tipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-professjoni tal-medjatur. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni formalment tobbliga lill-medjaturi jżommu kunfidenzjalità stretta mal-klijent.

L-att jippromwovi soluzzjoni ta’ tilwim reċiproku billi jinkludi numru ta’ inċentivi differenti fil-kodiċi proċedurali uffiċjali (eż. il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Zivilprozessordnung). Minn issa ‘l quddiem, pereżempju, meta l-partijiet jippreżentaw rikors f’qorti ċivili, huma jkollhom jgħidu jekk huma jkunux diġà ppruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta’ miżuri barra mill-qorti, bħall-medjazzjoni, u jekk hemmx raġunijiet speċifiċi biex ma tiġix ikkunsidrata din l-azzjoni. Il-Qorti tista’ barra minn hekk tissuġġerixxi li l-partijiet jippruvaw isolvu l-kunflitt permezz ta’ medjazzjoni, jew forma oħra ta’ soluzzjoni barra mill-qorti; jekk il-partijiet jirrifjutaw li japplikaw din l-għażla, il-Qorti tista’ tagħżel li tissospendi l-proċedimenti. Għalissa mhijiex prevista għajnuna legali għall-medjazzjoni. Skont l-Artikolu 278 (5) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, il-qorti tista’ tirreferi lill-partijiet għall-fini tan-negozjati u għal testijiet ta’ kwalità ulterjuri lil imħallef maħtur għal dak l-iskop u li ma jkollux is-setgħa li jieħu d-deċiżjoni. Il-kittieb Güter jista’ juża l-metodi kollha tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti, inkluża l-medjazzjoni.

Permezz tar-rapport tiegħu tat-20 ta’ Lulju 2017, il-Gvern Federali osserva l-obbligu legali tiegħu li jagħti rendikont lill-Bundestag ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar l-effetti tal-liġi. Ir-rapport jinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida hawn. Dan juri li l-medjazzjoni għadha mhix użata bħala għodda alternattiva għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti fil-Ġermanja sal-punt li jkun tajjeb. Ir-rapport ma jipprovdix miżuri leġiżlattivi immedjati. Madankollu, abbażi tas-sejbiet tar-rapport, il-Gvern Federali ser jeżamina kif l-objettiv tal-liġi ta’ medjazzjoni li tiġi promossa l-medjazzjoni jista’ jintlaħaq aħjar.

Informazzjoni u taħriġ

Informazzjoni ġenerali tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja uIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Protezzjoni tal-Konsumatur (http://www.bmjv.de/).

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-profil professjonali ta’ medjatur. Bl-istess mod, l-aċċess għall-professjoni mhuwiex ristrett. Il-medjaturi huma responsabbli biex jiżguraw li jkollhom l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa (permezz ta’ taħriġ xieraq u korsijiet ta’ żvilupp ulterjuri) biex jiggwidaw b’mod affidabbli lill-partijiet permezz tal-proċess ta’ medjazzjoni. Il-liġi Ġermaniża tistabbilixxi l-għarfien ġenerali, il-kompetenzi u l-proċeduri li għandhom ikunu koperti minn taħriġ xieraq minn qabel. Kull persuna li tissodisfa dawn il-kriterji tista’ taħdem bħala medjatur. M’hemm l-ebda età minima stabbilita, u l-ebda rekwiżit, pereżempju, li medjatur irid ikun segwa kors ta’ studju ta’ livell universitarju.

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur għamel użu mill-awtorizzazzjoni tiegħu biex joħroġ regolament permezz tar- “Regolament dwar it-taħriġ ta’ medjaturi ċċertifikati” u stabbilixxa aktar regoli dettaljati dwar it-taħriġ tal-medjatur iċċertifikat u dwar it-taħriġ tal-medjatur iċċertifikat, kif ukoll ir-rekwiżiti għal stabbilimenti ta’ taħriġ.

Għalissa ma hija prevista l-ebda inizjattiva formali.

Bħalissa qed jiġi offrut taħriġ ta’ medjaturi minn assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u individwi.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Hemm ħlas għall-medjazzjoni. Il-ħlas għandu jkun maqbul bejn il-medjatur privat u l-partijiet ikkonċernati.

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tirregola d-drittijiet għal medjazzjoni, u lanqas ma hemm statistika dwar l-ispejjeż. Huwa realistiku li wieħed jassumi li tariffi fis-siegħa jistgħu jvarjaw bejn wieħed u ieħor minn EUR 80 sa EUR 250.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Fil-prinċipju, ftehim ta’ medjazzjoni jista’ jiġi infurzat bl-għajnuna ta’ avukat (bħala paragun mil-liġi) jew nutar (bħala att notarili pubbliku § § 796a sa 796c, Artikolu 794(1) (5) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni tal-Familja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesverband Medjazzjoni e.V. (Assoċjazzjoni Federali tal-Medjazzjoni)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesverband medjazzjoni fl-ekonomija u d-dinja tax-xogħol

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati Ġermaniża


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019